– hur kan man som kristen tänka om det?

Just nu talar många om AI. Eller – rättare sagt – just nu talar många med en AI. Verktyg som ChatGPT, Dall-e och Midjourney har inte bara omtalats i nyheter och media, utan på väldigt kort tid slagit igenom bland miljontals användare. 

Filmer och TV-serier har i många år behandlat frågor om Artificiell intelligens och vad som händer när tekniken blir självmedveten. Terminator, Westworld, She m.fl. tar upp olika aspekter av de här frågorna. I många år har AI setts som ”nästa stora grej” och jättar som Google, Microsoft och Apple har plöjt ner enorma summor i tekniken. Textbaserade ChatGPT och bildverktygen Dall-e och Midjourney betraktas av många som betydelsefulla genombrott, men är antagligen bara början. 

Många möjligheter

Vad är då AI? Artificiell intelligens kan stå för flera olika saker. Den vanligaste associationen är kanske ”artificiell generell intelligens” eller ”stark AI”, det vill säga en dator som uppvisar människolik intelligens. En del tror till och med att ett artificiellt medvetande, som uppvisar äkta självmedvetande, är möjligt. Dagens AI är tvärtom ”snäv” eller ”svag”, eftersom den har en specifik tillämpning eller funktion. Men inom sitt område uppvisar även dagens verktyg förbluffande förmågor och precision, som följande exempel:

  • I februari varnades en student i Uppsala efter att ha slutfört en examination med hjälp av ChatGPT och därmed försöka fuska sig till ett bra resultat. Fler ärenden verkar vara på väg från andra lärosäten.
  • En bild på påven Franciskus iförd lyxig dunjacka väckte stor uppståndelse i mars, men det framkom i efterhand att bilden inte var äkta utan skapad av verktyget Midjourney. Samma AI har producerat en samling nära fotorealistiska ”selfies” från uttåget ur Egypten, där bland annat ”Mose” poserar framför en brinnande buske och framför pyramiderna med sin bror Aron.

Det är lätt att inse vilka spännande möjligheter dessa verktyg skapar. AI är fantastiskt effektiv på att analysera stora mängder data, och är nu alltså så skicklig på att själv producera ny data att bara ett tränat öga märker skillnaden – om ens det. En självlärande dator kan tränas i att analysera röntgenbilder eller underlätta kundtjänst och därmed effektivisera tidskrävande åtgärder. 

Många potentiella problem

De potentiella problemen är dock tyvärr lika lätta att ana. Kanske den mest grundläggande faran är att distinktionen mellan fakta och fiktion, sanning och falskhet riskerar att upplösas än mer. På ett personligt plan kan jag luras att tro att jag talar med en verklig människa som ser och bekräftar mig när jag i själva verket är i kontakt med en dator, som i filmen Her. Hur påverkar det samhällsgemenskapen? På ett större plan kommer det bara bli svårare att avgöra vad som är sanna nyheter och vad som är AI-fabricerade, vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

Vi bad Chat GPT skriva en kort teologisk sammanfattning av för- och nackdelar med tekniken.

Ett annat problem är frestelsen till fusk och lättja. Varför lära sig komplicerade resonemang eller att bli skicklig på design, när en dator ger mig nya förslag lika snabbt och enkelt som jag trycker ”refresh”?

Gränser suddas ut

Ett tredje problem är systemens inbyggda värderingar (eller snarare brist på dem). Snapchat har lanserat en egen version av ChatGPT, som kan fungera som bollplank eller kompis-substitut. En testare har visat att boten inte sa något för att avråda en minderårigs långtgående dejting-planer med en mycket äldre man. System är sofistikerade nog för att lura oss att de ”vet” och ”bryr sig”, när allt det handlar om är komplicerad språkbehandling som härmar mänsklig kommunikation.

Vi bad Chat GPT skriva en kort teologisk sammanfattning av för- och nackdelar med tekniken och fick bland annat följande svar: 

Ett annat teologiskt frågetecken är om Chat GPT suddar ut gränserna mellan människors och maskiners medvetanden. Som kristna håller vi fast vid övertygelsen att människor är skapade till Guds avbild och besitter ett unikt värde och värdighet. Medan Chat GPT kan vara ett användbart verktyg måste vi säkerställa att det inte förminskar värdet av mänsklig kreativitet och intelligens.

Micael Grenholm har i tidningen Dagen berättat om hur en AI-bot plötsligt tog initiativ till förbön när Grenholm chattade med boten om teologiska frågor, vilket ännu mer förstärker tesen om hur AI suddar ut gränserna mellan fakta och fiktion samtidigt som det finns positiva möjligheter med tekniken.

Vad är rätt?

En kristen bör uppmärksamma och uppskatta teknologi som ett uttryck för den kreativa potential vi fått av Gud. I en fallen värld kan teknik hjälpa oss att lösa svåra problem och lindra lidande. Men all teknik är skapad av människor som i sin tur är drabbade av syndafallets konsekvenser. Allt människor skapar bär med sig samma potential till gott och ont som vi ser i oss själva. Därför gör vi rätt i att ta ohämmad teknikoptimism med en stor nypa salt. När en hel bransch nu tävlar i att komma först fram med flest tillämpningar är faran stor att alldeles för få vågar bromsa och ställa den viktiga frågan: Är allt som är möjligt att göra, rätt att göra?

 


Påvens jacka
https://www.svd.se/a/nQVlPx/pavens-dunjacka-blev-viral-vacker-en-storre-fraga

Exodus-selfies
https://www.instagram.com/p/Cp_PbjjL6kD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading