Har du gjort ”Migrationsverkets” test och blivit bedömd i hur kristen du är? Risken är i så fall stor att du, precis som många konvertiter, inte blivit godkänd. För de flesta av oss betyder det inte att vi kommer bli utvisade till ett annat land och riskera döden. Men alla har inte den turen.

De senaste veckorna har migrationsverkets hantering av asylsökande konvertiter till kristen tro åter varit föremål för granskning och kritik. Inte minst är det tack vare Micael Grenholms kristendomstest ”Är jag kristen?” (www.arjagkristen.nu) som detta rapporterats och debatterats i många av landets nyhetskanaler och debattforum.

Test som fått utstå kritik

Testet innehåller en rad kunskapsfrågor om bibelställen, kyrkotraditioners inbördes skillnader, kyrkoårets högtider och så vidare. Testet har blivit anklagat för att vara missvisande, dels eftersom migrationsverket inte delar ut prov, dels eftersom det har en exakt gräns (60%) för resultatet ”godkänt”. Skaparna är å andra sidan tydliga med att testet är baserat på protokoll från migrationsverkets förhör, och många pastorer och andra kristna ledare har slutit upp med intyg och exempel på hur personer de känner nekas uppehållstillstånd pga. otillfredsställande kunskapsnivå i migrationsverkets ögon.

Att Sverige med sin generösa inställning till flyktingar utvisar en enda människa vars liv är i fara för hennes tros skull är djupt tragiskt. Men det är inte det enda problemet med det här.

Är att veta = att tro?

För det första är det tveksamt att låta kunskapsfrågor spela en avgörande roll. Visst är kunskap en viktig komponent i tron, Jesus befallde oss att göra folk till lärjungar genom att döpa och lära dem allt vad han befallt. Men den grundläggande tillhörigheten finns redan i dopets ställningstagande att låta Jesus vara Herre i ens liv, och lärandet är en lärjunges process. Och de faktiska frågorna avslöjar en kunskapsnivå hos myndigheten själv som inte ger något förtroende för deras förmåga att känna igen kristen tro ens när den stirrar dem i ansiktet.

245 miljoner
så många kristna förföljs

Ses inte som konvertiter

Vidare är det märkligt att myndigheten i många fall tycks ignorera intyg från kristna ledare som döpt och undervisat dessa människor i kristen tro och sett deras aktiva närvaro i församlingen. Kriteriet för vem som är kristen måste rimligen formuleras utifrån den kristna trons egna premisser, inte en extern myndighets kriterier. Resultatet i flera av dessa fall har blivit att dop, medlemskap och engagemang inte räckt till: “vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem” (Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer i intervju med tidningen Dagen). Att på detta sätt bortse både från individen själv och hennes gemenskap är oerhört märkligt.

Religion är väl en privatsak?

I andra fall verkar Migrationsverket erkänna att en person konverterat från islam till kristendom och därmed skulle sväva i fara om denne utövar sin religion offentligt, vilket den ju inte måste göra. Man resonerar då utifrån en föreställning att religion är en privatsak, något som i globalt och historiskt sammanhang är ett sällsynt undantag, hur vanligt det än är att tänka så i Sverige.

Kristna, världens mest förföljda

Frågan riskerar att förbli föremål för ett smalt, kristet engagemang så länge som den breda okunskapen om den globala förföljelsen av kristna kvarstår. Open doors anger att minst 245 miljoner kristna lider förföljelse av något slag, men här i Västvärlden tenderar vi fortfarande att tänka på kristendom som en maktfaktor med en majoritetsposition.

Vi kristna som är trygga i Sverige får aldrig glömma våra bröder och systrar som lider för sin tro, och bör vara uppmärksamma på hur vi kan älska främlingen mitt ibland oss. Om migrationsverkets agerande i denna fråga förvirrar oss som behärskar det svenska språket och svensk byråkrati – hur mycket mer nyckfullt måste det inte te sig för den som är en främling för vårt land, vårt språk och hur svenska myndigheter arbetar?

Källor:

Nu är jag riktigt arg. Migrationsverkets respons på #ärjagkristennu har varit minst sagt motsägelsefull, men idag hävdar…

Publicerat av Micael Grenholm Onsdag 23 januari 2019