– hur kan man som kristen tänka om det?


Rapporterna har varit många och debatten intensiv om de återvändande IS-sympatisörerna. Många vill se hårda straff för de många grymheterna. Bibeln talar både om nåd och “att vända andra kinden till”, och om vrede och dom över synden. Hur ska man tänka?

En av den senaste tidens uppmuntrande nyheter är att IS förlorat sitt sista territorium och därmed är besegrat i den form man tidigare existerat, det vill säga som ”stat” eller ”kalifat.”  Rörelsens ledare och ideal är dessvärre inte lika enkla att övervinna. Många av de som lett eller stridit för rörelsen gömmer sig nu, antingen i Syrien eller Irak, eller också försöker de återvända till de länder i väst som de tidigare lämnat.

Återvändare och flyktingar

Svenska säkerhetspolisen uppskattar att runt 300 människor rest från Sverige för att ansluta sig till IS, varav hälften har återvänt (cirka 50 har dödats, resten sitter i någon form av fångenskap eller är på okänd ort). Ungefär 150 personer lever alltså i Sverige igen, efter att deras satsning och förhoppning om IS gjorts om intet. Samtidigt lever också tusentals människor i Sverige som flytt från IS. Människor, som med nöd och näppe undkommit, och som i många fall fått både fysiska och psykologiska men för livet. Många har sett och/eller utsatts för tortyr, sexuellt våld, tvångskonvertering och andra övergrepp. Dagens Nyheter publicerade nyligen (23 mars) en längre intervju med ”Jamila”, en intervju som får det att vända sig i magen när man läser den.

Bara kört ambulans

Juridiskt är frågan om vad man ska göra med IS-sympatisörerna komplicerad. Sveriges lagstiftning mot terrorbrott eller samröre med terroristorganisationer utanför landets gränser är inte så omfattande och i vissa avseenden så sent påkommen att den inte gäller dessa människor. Politiskt råder dock en bred överenskommelse och önskan om att människor ska ställas till svars. Ett fåtal intervjuer med återvändande IS-sympatisörer har också gått att läsa. Ett genomgående mönster har varit att människor menar sig endast ha kört ambulans eller taxi, lagat mat eller till och med levt ett ”normalt familjeliv”. Detta är svårt att föreställa sig med tanke på väldokumenterade och frekventa kartläggningar av offentliga massavrättningar, en utbredd slavmarknad, en omfattande propaganda-maskin med halshuggna journalister och uppmaningar att begå dessa brott i Allahs namn.

Förutsättningen för förlåtelse är omvändelse

Inte bara att förlåta

Vad är en kristen respons på återvändande IS-sympatisörer? Värden som rättvisa, barmhärtighet och förlåtelse kan snurra i huvudet. Man kommer att tänka på bibelord som ”vänd andra kinden till” och ”älska dem som förföljer er.” Ja, vi kristna tror på en Gud som förlåter och visar nåd. Men förutsättningen för förlåtelse är omvändelse. Reservationslöst erkännande. Vårt hopp står inte till att Gud har överseende, eller accepterar undanflykter. Vårt hopp står till att Gud själv i Jesus tog den död som synden producerar och förtjänar så att den som avstår alla anspråk på egen rättfärdighet kan få Jesus rättfärdighet tillräknad som sin egen. Det är ingen billig nåd – den kostade Jesus allt!

Vända andra kinden till, eller?

Orden om att vända andra kinden till beskriver inte ett juridiskt system, utan en kristen lärjunges kallelse att inte trappa upp en konflikt när det är fråga om en personlig förolämpning. Att älska någon som förföljer mig innebär att önska förföljarens bästa, vilket det inte är att låta personen få fortsätta med sitt våld. Förföljarens bästa är istället att stoppas, konfronteras med sanningen om sin egen ondska och komma till ånger, förlåtelse och upprättelse.

Gud tillåter inte ondska att råda. Guds påbörjade frälsningsplan och kommande dom innebär att ondskans dagar är räknade. Gud kommer att dra en gräns, skipa rättvisa och skydda det goda, vackra och sköra i sin skapelse. På samma sätt har vi människor, och våra ledare i synnerhet, en kallelse att dra gränser som stoppar och bestraffar onda handlingar och skyddar svaga.

Be om omvändelse och rättvisa

Den politiska och juridiska lösningen på hur vi gör med återvändande IS-sympatisörer kommer inte vara lätt att finna. Kristna bör hoppas, be och verka för rättvisa, för ett starkt skydd så att offer och flyktingar inte tvingas leva i rädsla här i Sverige. Låt oss hoppas att förövare omvänder sig och ber om förlåtelse till både Gud och medmänniskor, men inte påtvinga någon annan en förment kristen skyldighet att förlåta den som framhärdar i det onda.