Under den senaste tiden har Frankrikes burkiniförbud debatterats vitt och brett. Många är kritiska, men det finns även positiva röster som skulle vilja se ett liknande förbud i Sverige. Hur kan man som kristen förhålla sig till det?

Vad: Burkinin skapades för att ge muslimska kvinnor möjlighet att vara på stranden samtidigt som de skyler sig, enligt sin tro.

När: Under sommaren har det uppmärksammats att franska städer har infört förbud att vistas på stranden iklädd burkini. Förbudet har senare hävts.

Hur: Debatten är ännu ett tecken på hur svårt det är att samsas när olika kulturer möts. Frågan lär bli viktig i det franska presidentvalet 2017.

I slutet av augusti uppmärksammades det hur man i Frankrike förbjöd kvinnor att klä sig i ”burkini”, en sorts heltäckande baddräkt som låter muslimska kvinnor vistas på stranden samtidigt som de är klädda på ett sätt som överensstämmer med deras religion. Poliser tvingade kvinnor att ta av sig sina kläder, och återigen blev vi påminda om hur svårt det kan vara att leva tillsammans när våra åsikter skiljer sig åt.

Högsta rådet i Frankrike har förklarat lagen ogiltig. Muslimska kvinnor får vistas på stränder i burkini. Debatten är dock inte över.

En enkel lösning?

Finns det en ”kristen” respons på problemet? Vi läser regelbundet om hur muslimer förföljer och mördar våra kristna syskon i Mellanöstern. De tillåter inte kyrkbyggen, visar prov på en grym kvinnosyn och har ingen respekt för religionsfrihet. Ska vi låta den kulturen florera även i vårt land? Så kan man resonera, men det finns några tankar som vi bör ha med oss in i diskussionen.

Guds avbild

Det första är att varje människa är skapad till Guds avbild och oändligt älskad av Gud.

Överallt där människor angrips, angrips Gud, eftersom han har satt sitt märke på människan.

Överallt där människor angrips, angrips Gud, eftersom han har satt sitt märke på människan. Jesus säger åt oss: ”Älska era fiender, och be för dem som förföljer er.” Vi har alltså inte rätt att kränka människors friheter med hänvisning till att de inte behandlar oss bättre.

Fria att välja fel

Det andra är att Gud har gett oss förnuft, samvete och en förmåga att fatta beslut som rör de djupaste frågorna i våra liv – till och med vilken gud vi ska tillbe! Även om Gud önskar att människan ska välja Bibelns Gud, ligger valet hos den enskilda människan. Gud kommer att utkräva ansvar för varje människas val, men han respekterar samtidigt människans rätt att välja. Därför bör också kristna respektera människors val av religion.

Kritisera utan att förbjuda

Det tredje vi behöver tänka på är att det är skillnad mellan att kritisera och att förbjuda. Som kristen tror jag att islam leder människor fel, och jag kan vara mycket kritisk till vissa delar av religionen, men det betyder inte att människor bör förbjudas ”att ha fel”. I Europa måste vi finna spelregler som låter oss leva tillsammans och samtidigt låta människa bestämma över sitt liv, så länge det inte skadar andra. Däremot bör vi vara ivriga att föra debatt. Vi får lov att ställa kritiska frågor och visa på skillnader mellan den sekulära, den muslimska och den kristna människosynen.

Förtryckande?

”Men, är inte burkinin förtryckande, och del av en patriarkal struktur?” Måhända, men det ger mig inte rätten att förbjuda människors klädval. Än mer, att förbjuda muslimer att klä sig i enlighet med sin religion riskerar att spela IS rakt i händerna. De får vatten på sin kvarn när de förklarar hur västerlänningar tycker illa om muslimer.

Frihet i Jesus

Det finns långt bättre sätt att bemöta problemet. Vi kan inte ändra på människor men vi kan be att Guds Ande verkar i dem och att de får möjlighet att lära känna Bibelns Gud. Lär känna muslimer och bli vän med dem. Berätta om den frihet som både det svenska samhället – och än mer den kristna tron ger dig. Visa att du är en pålitlig vän som kommer finnas där den dag de är mogna att söka sanningen utanför sin familjs traditioner och religion. Vår relation till Jesus baseras inte på lagar, utan på nåd, kärlek och sanning som gör oss fria!

Foto: pixabay.com
Daniel Engelbrekt och Daniel Ringdahl
Daniel Engelbrekt är lärare vid Strandhems bibel- och lärjungaskola i Örkelljunga. Daniel Ringdahl är gymnasielärare samt predikant i Roseniuskyrkan i Stockholm. Tillsammans utgör de Aktuellt-redaktionen som i varje nummer tar upp och belyser aktuella ämnen.
DELA
Föregående artikelDet finns en skatt att upptäcka!
Nästa artikelGemenskap eller vetskap