– hur kan man som kristen tänka om den?

På kort tid har Coronaviruset gått från en kinesisk kris vi hört om på TV till en pandemi som påverkar var och en av oss. Samtidigt som smittan sveper över världen översköljs vi också av nyheter, riktlinjer, prognoser och åsikter. Vi kämpar mot en osynlig fiende vars långsiktiga påverkan vi inte kan förutse. 

Det här är en tid då mycket vi vanligtvis tar för givet vacklar. Det är därför en tid av prövning. Vi är olika, drabbas olika och kommer därför att reagera olika, men här är tre saker som den kristna tron ger oss kraft till i denna tid.

Klaga

Alla som har sörjt någon man älskar vet att det är ett arbete och en krävande process. När vi möter lidande finns det en lockelse att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns. Det kostar på att se sanningen i vitögat och uttrycka sitt hjärtas oro och sorg. 

Psaltaren i Bibeln består nästan till en tredjedel av klagopsalmer. Gud har i sitt ord gett oss ett språk för att uttrycka oro och sorg. I en del av psalmerna klagar en enskild person, i andra klagar Guds folk, men alla psalmer användes gemensamt i Israels gudstjänster. 

Tonen i några av klagopsalmerna är faktiskt så anklagande mot Gud att de kan kännas obekväma: ”Vakna upp! Varför sover du, Herre?” (Ps 44:24) Men i alla dessa psalmer vänder vi oss till Gud, vilket först och främst är ett uttryck för tillit. Ett barn som lärt sig att föräldern inte bryr sig slutar till slut att klaga. Så ska vi inte göra, för Gud hör våra böner. Om pandemin drabbat dig och din familj direkt, eller hotar vad du planerat för din examen, jobb, bröllop eller något annat – förneka inte din sorg och rädsla som om de skulle göra dig mindre ”andlig” utan öppna ditt hjärta inför Gud. Använd till exempel Psalm 6:3-5.

Gud har inte övergett sin skapelse

Visst kan klagan göra oss självcentrerade och ”gnälliga”, men vetskapen om att vi får vända oss till Gud med vår klagan ger oss kraften att se klarsynt på utmaningarna i stället för att stänga ner känslorna och fly verkligheten. Tilliten till Gud ger oss kraft till empati och att dela andras nöd. Har vi klarat oss lindrigt undan kan vi ändå be klagopsalmerna i solidaritet med dem som lider på andra platser.

Hoppas

Tack vare Jesus har vi ett unikt och relevant hopp. Jesus uppståndelse innebär att vårt hopp är mer fast än både vår personliga hälsa och samhällets resurser. För var och en som tror på Jesus finns ett orubbligt hopp om liv bortom döden. Men hoppet gäller också för den här världen. Gud har inte övergett sin skapelse, och Guds plan är inte bara att rädda några få ur ett sjunkande skepp. Bibelns framtidsvision handlar om att Gud skapar nya himlar och en ny jord – befriade ur syndens, dödens och djävulens grepp (Upp. 21-22).

Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras … Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. (Rom 8:20-21)

Corona-viruset är inte jordens undergång, utan hör till den sortens händelser som Jesus sade att vi skulle förvänta oss före hans återkomst (Matt 24:6). När världen förtvivlar därför att deras liv vänds upp och ned ska vi inte bara visa medlidande och klaga med dem utan framför allt vittna om vårt hopp som är grundat i Jesus uppståndelse.

Tjäna

Krisen öppnar dessutom nya möjligheter till att tjäna vår nästa. Runtom i Sverige ser vi många goda initiativ. Krisen lockar fram något fint i människan. Samtidigt lockar den också fram beteenden grundade i rädsla och själviskhet som onödig lagring av toalettpapper och mediciner. Att på konkreta och praktiska sätt visa att man tänker på andra kan därför vara ett kraftfullt tecken på att Jesu kärlek är verklig och närvarande i våra liv. Att ringa någon som är ensam eller att handla mat åt någon som för sin hälsa bör stanna hemma är två konkreta exempel på hur vi kan hjälpa en medmänniska.

Den pågående krisen är större än någon annan kris vi har varit med om, men botemedlet är detsamma som i alla tider: förtröstan på Guds omsorg. Jesus uppståndelse och Guds allmakt ger motståndskraft mot hopplöshet och kraft till att tjäna.