För vissa av oss är det roligt och spännande att komma tillbaka till skolan eller arbetet, medan det för andra är riktigt kämpigt. Man kan drömma om ett evigt sommarlov, fritt från ansvar och ansträngning, men det gömmer sig i själva verket en skönhet i vardagens rutiner – en skönhet som kommer från uppdragsgivaren, Gud vår skapare.

När Gud skapade människan var hennes första dag vilodagen, dagen som är avskild för gemenskap med Gud, familj och vänner. Det betyder att människan i första hand är skapad för gemenskapen med Gud och sina medmänniskor. Men efter vilodagen följde sex dagar av arbete. Också i paradiset. Gud gav Adam och Eva uppdraget att odla jorden, namnge djuren och bilda familj. Efter sex dagars arbete skulle en ny vilodag komma, på vilken ytterligare sex dagar av arbete skulle följa, och så fortsätter det i alla släktled.

Guds rytm

En liknande rytm behöver genomsyra hela vårt liv, från den enskilda dagen till det långa året. Dygnet behöver delas mellan dagens arbete, kvällens gemenskap och nattens vila. Året behöver delas in i perioder av arbete följt av perioder av vila. Därför fullgör vi en del av vårt syfte som människor när vi nu återvänder till studier och arbete efter sommarens vila. Gud vill att vi ska arbeta och han ger oss den kraft vi behöver för att orka med.

Vad driver dig?

Snart är höst- och vintermörkret över oss. Det är mörkt när vi vaknar och mörkt när vi kommer hem. Då är det inte alldeles enkelt att ta emot vardagen som en gåva från Gud. Vad är det som får dig att komma upp på morgonen? Vilken är din motivation och drivkraft?

Vi fullgör en del av vårt syfte som människor när vi nu återvänder till studier och arbete efter sommarens vila.

Inom oss samsas såväl goda som dåliga motiv. Vi vill inte mista studiebidraget genom att skolka, vi vill utmärka oss som duktiga elever, vi vill komma in på en viss utbildning, vi vill tjäna pengar, vi vill träffa kompisar, vi vill glädja Gud och våra föräldrar … Skälen kan vara olika och de kan variera från tid till annan.

Kallad till tjänst

Ett av reformatorn Martin Luthers viktigare bidrag till teologin var hans så kallade lära om kallelsen. Med ”kallelse” menade Luther den uppgift du och jag har i vardagen. Man kan ha flera olika kallelser samtidigt. Artikelns författare, Daniel och Daniel, är bland annat lärare, predikanter, bröder, makar, söner, förälder, och mer ändå, och det är någonting gott. Gud vill ha det så. Också du som läser detta har en kallelse från Gud som barn, student, anställd, syskon, och så vidare. Men medan vår omgivning lär oss att vi pluggar för vår egen skull, arbetar för vår egen framgång eller skapar relationer för att det ska hjälpa oss, menade Luther att den kristna kallelsen inte alls ser till vårt eget bästa utan till vår nästas.

Det betyder att jag inte är make för min egen skull utan för att glädja och hjälpa min fru. Jag är inte lärare för att jag själv ska få det bra utan för att tjäna mina elever. Jag gör inte gott mot mina medmänniskor för att Gud ska se det och gilla det, utan för att medmänniskorna behöver min hjälp.

Genom Guds kraft

I skapelsen gav Gud ett ansvar till dig och mig som är svindlande. I stället för att Gud själv styr allting på jorden använder han oss som sina tjänare, och vi har var och en fått olika uppgifter eller kallelser. När vi sköter vår kallelse under bön om Guds ledning, inte för egen vinning utan för att tjäna vår nästa, blir den här jorden en lite bättre plats att bo och leva på. Men kallelsen kommer från Gud och det är från Gud som kraften till vardagens slit måste hämtas. Därför är rytmen oumbärlig, med sex dagars arbete och en dag av gudstjänst och gemenskap.

För våra medmänniskor

Så, nog kan det kännas kämpigt att komma igång med vardagen efter en härlig sommarledighet, men vi är skapade både för vila och för arbete. Arbetet är Guds sätt att hålla ordning på världen och låta den utvecklas till våra medmänniskors bästa. Därför finns det en gudomlig skönhet i vardagen. Även en mörk höstmorgon.