– hur kan man som kristen tänka om det?

Marken vi går på skakar just nu. Vi kom från en global pandemi in i ett krig i vårt närområde och vidare in i en ekonomisk turbulens vi inte har sett på årtionden. Detta kommer påverka oss alla på ett eller annat sätt.

Så sent som i februari i år var Riksbankens prognos att styrräntan skulle vara oförändrad på 0 % ända fram till andra halvåret av 2024, men i slutet av september i år är styrräntan 1,75 % och Riksbanken räknar med ytterligare höjningar det närmaste halvåret.

Styrräntan är det pris, kan man säga, som ett lands riksbank tar när den lånar ut pengar till banker, som i sin tur lånar ut pengar till landets befolkning. När det blir dyrare för bankerna att låna pengar måste deras kunder betala mer för sina lån, och då stiger räntan på bolån, billån, studielån och andra lån. Det innebär att den enskilda individen får högre levnadskostnader och inte kan konsumera lika mycket, vilket i sin tur påverkar hur mycket varor och tjänster företag kan producera, hur många anställda de kan ha och så vidare.

Räntor, elpriser och inflation

Det är många saker som händer samtidigt just nu, både i Sverige och i omvärlden. Inflationen stiger vilket gör att priserna ökar. Samtidigt höjs räntan vilket gör att kostnader på lån ökar, vilket i sin tur driver upp priserna. Energipriserna har rusat i höjden vilket företag måste kompensera för på olika sätt. I flera led höjs därför priserna och vi märker det t.ex. på kraftigt höjda priser på livsmedel. 

Nu kommer vi att bli fattigare under de närmaste åren. Lånen är redan dyrare och kommer bli ännu dyrare vilket gör att en större andel av våra inkomster kommer gå till att betala ränta. Av det som är kvar måste vi betala mer för nödvändiga varor som el, drivmedel och livsmedel. Det blir helt enkelt mindre pengar kvar till sparande och nöjen. En del kommer inte ha några marginaler alls. Vissa kommer kanske behöva göra stora förändringar i vardagen för att få ekonomin att gå ihop.

Vad göra?

Det här är en ny situation för svenskar, särskilt för oss som har vuxit upp från omkring 1995 och framåt. Hur hanterar vi oro över privatekonomin, sämre levnadsstandard och osäkerhet inför den ekonomiska samhällsutvecklingen?

Först av allt måste vi komma ihåg Jesus ord: Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara (Matt. 6:19-21). Bibeln är full av varningar för att fästa sitt hjärta vid pengar och ägodelar. De är dåliga vänner. I stället ska vi lägga våra liv i Guds händer, för han har omsorg om oss. 

En annan väg

I Filipperbrevet 4:12 skriver Paulus: Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Det är en försummad vers, jämfört med den som kommer efter: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus poäng är att tilliten till Gud öppnar en enastående möjlighet och frihet: att finna både liv och lycka i något mer bestående än materiella omständigheter. 

Om vi tar emot prövningen i bön och tro, kan vi få nåden att växa i tillit till Gud.

Kanske kan man se den här tiden som en hjälp i helgelsen. Gud påminner oss om att det jordiska är förgängligt och att vi ska bygga våra liv på honom. Om vi tar emot prövningen i bön och tro, kan vi få nåden att växa i tillit till Gud.

En sak som nu kan prövas är vår inställning till givande och omsorg om de fattiga. Det finns många fattiga och behövande över hela världen vars behov har blivit ännu större. Givmildhet och omtanke är något vi får öva oss i även när vi inte har överflöd.

Bli praktisk!

Sedan behöver vi vara praktiska. När man drabbas av ångest och oro kan det vara bra att bli just praktisk. Om jag bekymrar mig över ekonomin är det bra att göra en ordentlig sammanställning av mina inkomster och utgifter. Går bägge delarna ihop sig vid månadens slut? Om det slutar på minus måste jag kapa i mina utgifter. För det allra mesta finns det utgifter som inte är livsnödvändiga och som jag kan ta bort. Man får komma ihåg att det här stålbadet inte är för alltid.

Om det ändå inte ser ut att gå ihop får man fundera över vilka strukturella förändringar man kan göra i livet. Kan jag kanske dela lägenhet med en kompis för att få ner kostnaderna? Kan jag hitta andra transportmedel än bil? Kan jag byta jobb till ett bättre betalt, eller kan jag börja extrajobba om jag är student?

Om du oroar dig för dina föräldrars ekonomi kan det vara bra att be dem förklara för dig hur er ekonomi ser ut. Det är dina föräldrar som är ansvariga för att ta hand om dig – inte tvärtom – men om du tror att det skulle hjälpa din oro kanske du skulle be dina föräldrar om ett samtal? Bättre förståelse kan bidra till minskad oro, men du måste givetvis vara beredd på att det kan se sämre ut än du hade förväntat dig.

En hjälp i nöden

Kom ihåg att världen har gått igenom kriser förut. Vi kommer att ta oss igenom också den här perioden, och förhoppningsvis kommer Guds folk ur den stärkta i sin visshet om att Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad (Ps. 46:2).

Foto: Nik Shuliahin, Unsplash
DELA
Föregående artikelFylld av helig Ande
Nästa artikelPerspektiv på kroppen