Du vaknar upp på måndagen, dagen efter valet, och ser bestört dagens första rubrik: “Här är valets vinnare och förlorare!” Fel parti vann. Vad göra nu? Hur kan man som kristen gå vidare om valet inte alls gick som man hoppats?

När vi skriver den här artikeln är det fortfarande ett par veckor kvar till valet och vi vet ännu ingenting om hur rösterna kommer att fördelas. När du läser den här artikeln är det bara dagar kvar till valet, eller så har det till och med genomförts. Även om du som läser sitter med facit i hand är det dock inte självklart att du därigenom vet särskilt mycket om hur Sverige kommer att regeras de kommande fyra åren. Kanske kommer det till och med att behövas utlysas nyval för att skapa bättre förutsättningar för regeringsbildning.

Gud är kulissernas mästare

Oavsett hur utfallet blir kommer många att vara besvikna över resultatet. ”Främlingsfientligheten vinner mark”, ”Miljön är den stora förloraren”, ”Välfärden monteras ner”, ”Familjen förlorar självbestämmande till staten”. De möjliga katastrofrubrikerna är många. Vad gör man egentligen som kristen när man är djupt missnöjd med valresultatet?

Det första man gör är att man vänder sig till Gud i bön. Gud är den som avsätter kungar och tillsätter kungar (Dan 2:21), och han är den som har störtat [härskare] från deras troner, och de enkla har han upphöjt (Luk 1:52). Bakom historiens kulisser finns Gud och vi får vända oss till honom med all vår sorg, vrede, oro och frustration.

Bönen är ett kraftigt motmedel mot cynismen för den påminner oss om att vårt hopp inte står till människor utan till Gud

Bli cyniker …

För det andra måste vi bestämma oss för hur vi ska hantera våra känslor: ska vi bli cyniska* eller handlingskraftiga? Det är alldeles för lätt att bli uppgiven och känna förakt för politiker och det politiska spelet. ”Vad kan egentligen lilla jag åstadkomma genom mina ställningstaganden och min röst?” Bönen är ett kraftigt motmedel mot cynismen för den påminner oss om att vårt hopp inte står till människor utan till Gud, och det är inför Gud som vi är ansvariga för våra handlingar. Det är aldrig meningslöst att göra något för Herren.

… eller skrid till handling

Alternativet till att bli cynisk är att bli handlingskraftig. Det måste inte nödvändigtvis innebära att man engagerar sig i ett politiskt parti, men det kan mycket väl innebära det. Framför allt innebär det att man sätter sig in i politiska frågor, bildar sig en uppfattning, samtalar med vänner, kanske skriver texter i bloggar, tidningar och på sociala medier, och på så sätt bidrar till ett konstruktivt samtal. Vi har fått samma kallelse som det judiska folket under exilen i Babel: Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. (Jer 29:7)

Ingen är lösningen på allt

För det tredje behöver vi påminna oss själva och varandra om att den här världen är ofullkomlig, och att människorna som befolkar den är syndare. Problemen i vår värld är verkliga och vi har ett moraliskt ansvar inför Gud och varandra att göra vad vi kan för att lösa dem, men människan är ofullkomlig och därför kommer våra lösningar aldrig bli fullkomliga. Vi måste därför vara djupt skeptiska mot alla rörelser och personkulter som framställer ett parti, en rörelse eller en person som lösningen på landets eller världens problem.

Det bästa alternativet

Demokratin har tveklöst sina dåliga sidor. Människor är inte helt rationella och många som röstar gör det utan att ha satt sig in i partiernas politik något nämnvärt. I ett samhälle med fritt informationsutbyte är det dessutom möjligt att påverka opinionen genom att slira på sanningen i reklam, propaganda och annan pr, och demokratin ger utrymme för icke-demokratiska röster att vinna inflytande. Ändå är demokratin det bästa alternativ vi har. Demokratin innebär kompromisser vilket gör att en enskild person eller rörelse inte får oinskränkt makt. Den maktbalansen är ett viktigt skydd mot människans syndfullhet. Dessutom ger demokratin varje vuxen medborgare en möjlighet att göra sin röst hörd vilket är ett starkt uttryck för varje människas lika värde och värdighet.

Det är svårt att se sitt land slå in på en väg man tror är skadlig. Som väl är står en kristens hopp inte till statsministrar eller presidenter utan till Gud. Vi får tjäna vår stad och vårt land och därigenom tjäna Gud och våra medmänniskor – även i svåra tider.

* känslokall, likgiltig

Foto:
Daniel Ringdahl Martin Helgesson
Martin Helgesson - Stockholm Daniel Ringdahl - Stockholm
DELA
Föregående artikelEn bön för Sverige
Nästa artikelEn lina som inte brister