Hur kan man som kristen tänka om den?

Nyheterna domineras av flyktingkrisen. ”Bör Europa öppna sina gränser?” är den stora frågan. Sverige är känt för sin generösa flyktingpolitik, men frågan delar landet: de som vill ta emot fler kallas naiva – de som vill ta emot färre kallas rasister. Frågan är minst sagt het. Hur kan jag förhålla mig till saken?

Bibeln uppmanar oss att hjälpa

Det är ett genomgående tema i Bibeln att hjälpa främlingen, den faderlöse och änkan (se t.ex. 2 Mos 22:21-22 och Jer 7:5-6). Hjälpen gäller alla folkslag, oavsett religion och kultur. Gud vill att hans folk ska utmärka sig bland andra folk i kärlek och öppenhet. Samtidigt ska vi hålla fast vid sanningen om Jesus och människans universella värde. Den gyllene regeln (Matt. 7:12) gäller även i mötet med invandrare, och när vi möter kristna som flyr förföljelse ska vi lyssna till Jesus ord: ”Allt vad ni gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40)

Kort bakgrund

Kriget i Syrien är den största anledningen till flyktingkatastrofen, och det kriget är fortfarande utan lösning. Krisen bröt ut i samband med den arabiska våren 2011. President Bashar Al-Assad vägrade släppa makten och startade i stället krig mot sin befolkning. Sedan dess har landet plågats av inbördeskrig. Situationen har försvårats av att extremister krigar för att upprätta en stat på en militant tolkning av islam. Därför är många miljoner människor på flykt, både inom och utom Syrien. Knappt 90 % av flyktingarna utanför Syrien befinner sig i flyktingläger i grannländerna, medan drygt 10 % har tagit sig över Medelhavet till Europa i år.

Synd ger konsekvenser

Utöver sociala, militära och politiska problem, som orsakar krig, kan en kristen samtidigt se situationen ur ett större perspektiv. Krisen är en konsekvens av att Guds goda ordningar är nedbrutna. Ekonomisk vinst är en utbredd avgud i världen och i stället för att långsiktigt bygga upp länder genom rättvis handel har många, allt för ofta, utnyttjat svagare länder för att nå maximal vinst. Resultatet blir ofta fattigdom, korruption och hopplöshet, vilket till slut riskerar att leda till krig och konflikter. Det bär vi konsekvenserna av idag.

Det TV inte berättar om

En annan orsak är att folk, som genom historien har varit kristna, har övergivit tron på Jesus. Tidigare kristet dominerade länder har under de senaste århundradena vänt sig till islam, som inte erkänner Jesus som Guds Son och frälsare. Att gå bort från Jesus och Bibelns syn på människans värde leder alltid till olika former av destruktivitet. Idag ser vi religiös destruktivitet av sataniskt slag, inte minst genom IS’ terror, i Syrien och Irak.

Därför ska vi stödja de organisationer som arbetar metodiskt, långsiktigt och förebyggande.

Även vår kultur har lämnat tron på Jesus, vilket är skrämmande. Utan honom saknar vi hållbart skydd mot den onde. Paulus skriver att vår kamp inte är mot människor utan mot ”ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef 6:12). Därför behöver vi klä på oss Guds rustning och be Gud bevara oss och våra medmänniskor.

Du kan göra konkret skillnad

Vad kan då jag göra? När vi ser den stora bilden inser vi att det inte finns några snabba lösningar. Vi behöver uthållighet! Det är inte självklart att vi kan påverka vad som händer i Syrien, men vi kan påverka vad som händer i vårt land. Många kyrkor i Sverige tar Bibelns uppmaning på allvar och vill bryta segregation och utanförskap. De erbjuder läxhjälp, språkcafé, idrottsträffar, mat, sovplatser och mycket mer. Sök upp dessa kyrkor och fråga om du kan hjälpa till! Tänk: om alla kristna fick en vän med invandrarbakgrund skulle vi snabbt bryta den segregation, som delar Sverige. Det är spännande att få vänner utanför den trygga komfortzonen. Du kan få bli till stor välsignelse!

Vi kristna är kallade att hjälpa, och fortsätta hjälpa, också när andra tröttnar. Därför ska vi stödja de organisationer som arbetar metodiskt, långsiktigt och förebyggande.

Det bästa vi kan ge utöver en fristad, mat och kläder är det hopp som bara Jesus kan ge. Bara genom honom kan individer och kulturer återupprättas. Flyktingkatastrofen påminner oss om hur viktigt och bråttom det är med mission. Vi lever i den yttersta tiden och Jesus kommer snart tillbaka. Därför behöver vi stödja organisationer som vill hjälpa människor både materiellt och andligt.

Det är lätt att peka finger på andra och klaga på vad som inte görs. Som kristen är jag inte kallad att tappa modet, utan be hoppets Gud om kraft att vara trogen i den uppgift han vill kalla mig till.