Ofta står det inte konkret i Bibeln om vad som är rätt och fel i olika situationer. Men Bibeln ger oss ändå svar på dessa frågor. Det finns svar som guidar oss i hur vi bör tänka när det exempelvis gäller fortkörning och fildelning.

Jag har åkt fast för fortkörning en gång. Det var söder om Hanaskog där vi bor. Tydligen körde jag närmare 80 km/h där det var 70 km/h som gräns. Dumt. Och dyrt.

Det som myndigheterna bestämmer, ska vi alltså följa.

Är det fel att köra för fort? Ja, det tror jag. Letar vi hastighetsbegränsningar i Bibeln, hittar vi inget. Ändå tror jag att Gud inte vill att jag ska köra för fort.

I Romarbrevet kapitel 13 kan vi läsa en del som kan vara relevant om fortkörning. I första versen står det: Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Det som myndigheterna bestämmer, ska vi alltså följa. Åtminstone så länge det inte är emot vad Gud vill för man måste lyda Gud mer än människor.

The Pirate Bay

2009 dömdes fyra personer till 30 miljoner kronor i skadestånd för att ha drivit webbplatsen The Pirate Bay (TPB). På hemsidan kan man söka efter musik, film, spel och program och via ”torrent-filer”, ladda hem materialet från andra användare till sin dator.

Det är viktigt att påpeka att fildelning i sig inte är olagligt. Utan det beror på vad som fildelas

De fyra personerna dömdes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Själva upphovsrättsbrotten har de personer begått som använt sig av torrent-filerna – antingen hämtat hem upphovsrättsskyddat material eller delat med sig till andra.

Domen överklagades och rättegång i hovrätten är beräknad till hösten 2010. Domstolen har alltså sagt att personerna bakom TPB gjort sig skyldiga till medhjälp till brott. Själva brottet har du och jag utfört, ifall vi har använt TPB för att ladda ner upphovsrättsskyddat material.

Det är viktigt att påpeka att fildelning i sig inte är olagligt. Utan det beror på vad som fildelas. Till exempel finns det musikartister som själva har spridit sin musik på TPB och att ladda hem deras musik är inte olagligt.

Rätt och fel

Så länge det är olagligt att ladda hem upphovsrättsskyddat material utan att betala vad det kostar eller mot upphovsrättsinnehavarens vilja, tror jag att det också är omoraliskt. Jag tror Gud är emot det. Just eftersom att det är olagligt och att Bibeln inte direkt säger något entydigt i ämnet fildelning.

I höstas ändrades hastighetsgränsen utanför Hanaskog från 70 till 80 km/h. I dag går det alltså alldeles utmärkt att köra i 80 km/h, utan att vare sig bryta mot lagen eller Guds vilja.

Skulle lagarna kring upphovsrätt och fildelning ändras till att det är fritt att ladda hem, är det inte heller längre omoraliskt och mot Guds vilja.

Civil olydnad

Civil olydnad är när man bryter mot lagen för att visa sitt missnöje mot något, till exempel när man belägrar ett hus som ska rivas.

Vissa menar att man fildelar som civil olydnad, i protest mot gällande lagar. Jag kan kanske se vissa goda argument för det, men jag tror att de allra flesta fildelar av rent själviska skäl. Man laddar hem filmer och musik för att slippa betala för det och för att det är så enkelt. Så var det åtminstone för mig när jag fildelade fritt fram till för några år sedan.

Vid civil olydnad ska man också vara beredd att ta konsekvenserna av det man gör. Men med anonymiseringstjänster, nätverk där man ställer krav på medlemskap och så vidare, försöker man inte direkt visa på de felaktigheter i lagen man ser. Målet är istället att få fortsätta fildela för sina egna syften.

Fortsättning följer

Fildelningstekniken är fantastisk tycker jag och kommer användas till en massa spännande och bra saker i framtiden. Vi kan väl fortsätta samtalet? Använd gärna ELU:s sida på Facebook. Där har jag lagt en diskussion utifrån artikeln. Adressen är www.elungdom.se/facebook.