Hur kan man som kristen tänka om det nya säkerhetsläget?

I öst blir Ryssland mer och mer nyckfullt. De genomför militära närmanden men nästlar sig också in i våra sociala medier och försöker sprida falsk information. Samtidigt lever vi i skuggan av risken för framtida terrorattacker och återinförande av värnplikt står också på agendan. Vad säger Bibeln om detta, är det något vi kan förvänta oss eller vad är det som händer?

Vad? Krig är återigen ett samtalsämne i Sverige, bland annat på grund av Rysslands mer aggressiva politik som oroar oss och de omkringliggande länderna. I och med detta finns förslag på att återinföra allmän värnplikt inom fem år.

Världen är i konstant förändring. För 25 år sedan var framtiden ljus. Berlinmuren var riven och Sovjetunionen hade fallit. Demokrati, frihet och marknadsekonomi var på väg framåt över stora delar av världen. År 2010 avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige, det vill säga förpliktelsen att tjänstgöra i armén, något som blev liksom höjdpunkten på denna ljusa framtidssaga.

Framtidssagan just en saga

Men med den elfte september 2001 började samtidigt en ny rörelse. Islamistisk terrorism letade sig in i Västvärlden. USA invaderade Afghanistan och sedan Irak. Terroristattacker skedde i London och Madrid. Vi drabbades av den värsta finanskrisen sedan 1930-talet, den arabiska våren övergick snart i vinter och i Syrien råder fortfarande yttersta misär på grund av krig. Islamiska staten har flyttat fram positionerna för islamistisk terror, och i öst har Rysslands president Putin långsamt, med otvetydigt, börjat utöva makt som i Sovjetunionens dagar. Kriget i Georgien 2008 och det orättfärdiga övertagandet av Krim 2014 är tydliga exempel på hans aggressiva politik.

Gud har inte lovat oss att ett fredsrike ska upprättas på jorden före det att Jesus återvänder

Rysslands ökade militära närvaro

För Sverige har Rysslands politik betydelse. Östersjöområdet spelar stor militärstrategisk roll, och Gotland är en viktig geopolitisk plats. Därför är det oroväckande att ryska plan vid flera tillfällen har flugit otillåtet i svenskt luftrum, och i oktober kunde medier rapportera om att ryska marinfartyg tog sig in i Östersjön. Fartygen är byggda för att kunna bära kärnvapen med räckvidd över hela södra Sverige och den svenska försvarsmakten har placerat en fast trupp på Gotland. Det senaste året har politiker diskuterat möjligheten att återinföra allmän värnplikt och det ser ut att kunna bli verklighet inom fem år. Dessutom talas det allt mer om huruvida Sverige borde gå med i militäralliansen NATO eller inte.

Facebook – det nya slagfältet

Parallellt med detta ser vi hur en ny form av krigsföring växer fram. Det handlar om att snedvrida information och att påverka människors uppfattningar genom att så ut lögner i sociala medier. Ryssland är omvittnade ”experter” på detta. Dessutom har de stora flyktingströmmarna till Europa, tillsammans med den svaga ekonomin, återigen visat sig vara en utmärkt grogrund för populism och främlingsfientlighet.

Bibeln är tydlig

Som kristna måste vi vara väl förberedda. Gud har inte lovat oss att ett fredsrike ska upprättas på jorden före det att Jesus återvänder. Guds Ord säger tydligt att våld och hot om krig ska föregå den sista tiden. Jesus förklarar dessutom i Matteus 24-25 att svåra förföljelser ska drabba de troende, och den förföljelse – nej, utrotning – av kristna som vi ser i Mellanöstern är sannerligen värd vår gråt och förbön.

Armétjänst något för en kristen?

Ska en kristen svara på kallelsen till armén om värnplikten återigen blir allmän? Ja, absolut. Vi utgår från att det kommer att vara möjligt då, liksom det har varit tidigare, att få begära vapenfri tjänst. Men också icke vapenfri tjänst är en möjlighet för en kristen.

Rättfärdiga krig

Åsikterna går isär bland kristna, men den traditionella ståndpunkten i kristenheten, med stöd i kyrkofäderna Augustinus och Tomas av Aquino, har alltid varit att det finns krig som en kristen kan ställa upp i. De kallas för ”rättfärdiga krig”. Det tydligaste tillfället då man kan förklara ett krig rättfärdigt är när ett land blir orättfärdigt attackerat av en fiende. Det betyder att en kristen, i händelse av att Sverige skulle bli oprovocerat anfallet av en fientlig makt, skulle ha moralisk rätt att försvara sitt land. Det betyder inte att en kristen, eller någon annan för den delen, har rätt att bete sig hur som helst i strid, men att det är rättfärdigat att försvara sitt land och sitt folk.

Först bön och tacksägelse

Det är ofrånkomligen så att Europa är en mer osäker plats i dag än det var för 15 år sedan, men vi kan inte vrida tillbaka klockan. Vi behöver välutbildade, troende kristna, som i bön och under Guds Ords ledning kan vara med och påverka vårt lands och vår världs utveckling. Framför allt ska vi lyssna till aposteln Paulus uppmaning i 1 Timoteusbrevet: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud, ge fred och frihet.

Foto: pixabay.com
Daniel Engelbrekt och Daniel Ringdahl
Daniel Engelbrekt är lärare vid Strandhems bibel- och lärjungaskola i Örkelljunga. Daniel Ringdahl är gymnasielärare samt predikant i Roseniuskyrkan i Stockholm. Tillsammans utgör de Aktuellt-redaktionen som i varje nummer tar upp och belyser aktuella ämnen.
DELA
Föregående artikelJag måste inte fatta eller känna
Nästa artikelJag får det inte att fungera med andakt varje dag. Kan ni hjälpa mig?