– hur kan man som kristen tänka om det?

Kriget i Ukraina har pågått i ett år och Sverige skakas av krig mellan kriminella gäng. Vi behöver goda krafter som både bygger och försvarar det goda samhället. 

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för dig? Det är många saker som är helt galna i världen och som man skulle vilja fixa. Klimat, fred, svält, sjukdomar … Det går att argumentera för att vilket som helst av de problemen hör till vår generations viktigaste fråga, och kanske finns det andra frågor som borde kvala in på listan.

Två problem är dock aktuella och tämligen akuta – det ena för Sverige, det andra på en mer global skala – och det är gängkriminaliteten i Sverige samt utgången av Rysslands krig mot Ukraina.

Krigshotet är nära 

Det har gått ganska exakt ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina och ingenting är sig likt, samtidigt som allt är sig likt. Å ena sidan känns kriget så avlägset, som om det inte har någonting alls med oss att göra. Å andra sidan är det alldeles inpå oss när Sverige, tillsammans med övriga Europa, planerar att skicka tunga vapen till Ukraina och på så vis bli ännu närmare indragna i konflikten.

När man läser rapporterna om hur Ryssland tvångsdeporterar vuxna och barn från Ukraina, tar passen ifrån dem, och skickar dem till olika delar av Ryssland; när man läser om våldtäkter, tortyr och massavrättningar, samtidigt som vanliga ryssar skickas till fronten för att bli ihjälskjutna – då förstår man något av det existentiella hot Europa står inför. Hur skulle Europa se ut om Ukraina förlorade kriget? 

Krig på svenska gator

Även i Sverige pågår en sorts krig men mellan kriminella. Enligt polisens statistik har det skett 35 skjutningar i Sverige bara i januari i år, och 16 sprängningar har bekräftats. Situationen är oerhört allvarlig och sticker ut i internationella jämförelser. Staten måste ta tillbaka kontrollen över samhället och bryta de kriminellas grepp för att inte våldet ska spridas ännu mer.

De som blir allra mest lidande av gängkriminaliteten i Sverige är givetvis de som redan är utsatta, till exempel genom att ha flytt från krig för att få en fristad i Sverige. Att de dessutom ska drabbas av ”krig” på sin gata och se sina barn lockas in i gäng från ung ålder är oerhört tragiskt.

Bygga tillsammans

Som kristna ska vi på allt sätt vara fredsstiftare och be om fred och välgång för våra bostadsorter, vårt land och vår värld. Men vi måste också vara realistiska och ta på allvar att vi lever i en ond värld. Människor är kapabla till mycket ont och om det inte finns tydliga ramar som tyglar deras dåliga sidor kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Sverige behöver kristna som genomsyrar hela samhället och bidrar till att upprätthålla goda, sunda strukturer. 

Därför är det så viktigt att få bukt med de små problemen i ett samhälle. Krossade rutor och snatteri är inte småsaker som man kan ignorera utan de bär i sig frön till upplopp och gängkrig. Sverige behöver kristna som genomsyrar hela samhället och bidrar till att upprätthålla goda, sunda strukturer som lärare, socialarbetare, poliser, politiker och mycket annat. Just nu är vi i akut behov av modiga poliser, åklagare och statstjänstemän som kan samarbeta för att bryta våldsspiralen och stoppa våldet.

Försvara med vapen

Krig är ett ännu svårare problem. Det är helvetet på jorden och samtidigt kommer det vissa tillfällen i historien då man måste försvara sig eftersom konsekvenserna av att kapitulera är för hemska. Europa var till slut tvunget att försvara sig mot Hitler 1939 och nu är vi tvungna att försvara oss mot Putin.

Även här behövs kristna som tjänar i militären, ibland också i stridande förband, men med vetskap om att han eller hon ska avlägga räkenskap inför Gud för hur vapenmakten har förvaltats. Krig förråar men en kristen människa vet att allt hon gör ska vara en tjänst för sin medmänniska – även när det gäller att försvara henne mot ondskan med sitt eget liv som insats.

Bön och beskydd

Vi vet inte hur 2023 kommer att utveckla sig men nu behöver både Sverige och Europa varje ung människa som vill ställa sig i tjänst för fred och rättvisa. Men till sist beror allting på Guds omsorg. Han har makt att avsätta kungar och furstar, och Herren Gud sitter på tronen. Låt oss aldrig tröttna på att söka honom i bön om beskydd över vår värld.