– hur kan man som kristen tänka om det?

Nyheterna har de senaste veckorna nästan enbart handlat om en sak – Rysslands invadering av Ukraina. Ett krig som leder till oerhört mycket lidande och oro. Finns det något vi som kristna kan göra för att minska oron och lidandet?

Denna artikel skrevs i början av mars 2022.

”Det är krig i Europa.” Den ödesmättade meningen har upprepats många gånger de senaste dygnen. Det känns overkligt. Inbördeskriget på Balkan är visserligen något vi minns, men en regelrätt invasion känns som något hämtat från en annan epok eller åtminstone en annan världsdel.

En dos biblisk realism

I fredstid kan Bibelns många omnämnanden av krig och konflikter kännas främmande och stötande. Men Bibeln är djupt realistisk. Bibelns värld är vår värld och här är fred inte normen – inte än. Psaltarens andra psalm beskriver historien som en krigisk revolt mot Guds syften. Varför är hednafolken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot HERREN och hans Smorde (Ps 2:1–2). Vi känner igen krigets meningslöshet. Hur kan någon på allvar anse det motiverat att orsaka denna förödelse och förlust av liv? Bibeln beskriver ofta synden och ondskan som just ”tom”, oförnuftig och meningslös. Men Gud är inte maktlös. Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem (Ps 21:4). Gud genomskådar jordens makthavare, deras storslagna och våldsamma ambitioner är skrattretande för en evig och allsmäktig Gud. Det är en fascinerande tanke. Det är rätt att finna tröst i Bibelns ord om Guds deltagande i mänskligt lidande (se exempelvis Jes 42:3). Vi tillber en god och barmhärtig Gud. Men Gud som är mjuk mot de ödmjuka är också stark mot de hänsynslösa. HERREN prövar den rättfärdige, men hans själ hatar den gudlöse och den som älskar våld (Ps 11:5). När Maria lovsjunger Gud för den kommande frälsarens födelse konstaterar hon: Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt (Luk 1:52). Ingen vapenskramlande härskare kan omintetgöra Guds planer. Varför låter då Gud det ske? Vi kan inte ge specifika svar. Gud har gett mänskligheten stort inflytande över historien, med möjlighet att göra gott såväl som ont, utan att han hela tiden lägger saker till rätta. Vi kan inte genomskåda alla mysterier eller se meningen i allt, men Gud har uppenbarat vart historien är på väg. 

Ett långsiktigt hopp om fred

Sedan syndens intåg är krig och konflikt en verklighet inom oss och runt omkring. Men det ska inte alltid vara så. Gamla och Nya Testamentet talar om en kommande fred. Gud visade Jesaja en syn där rovdjur och boskap går sida vid sida – en bild av nationer som lever i fred med varandra (se Jes 11:6). Guds fred ska bli total: Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något för landet ska vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet (Jes 11:9). Freden är en följd av att känna Gud och leva vänd mot honom.

Även om vi känner oss avtrubbade eller maktlösa kan vi be för Ukraina.

Jesus erbjöd en förhandsvisning av Guds rike i sin undervisning och i sina under, och en illustration av sin regim när han rider på en åsna längs gatorna i den ockuperade huvudstaden. En dag ska Gud göra ”allting nytt”. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta (Upp 21:4). Jesus har vunnit försoning mellan Gud och människor, det är också nyckeln till fred människor emellan. En dag ska detta bli verklighet fullt ut, men tills dess är vi kallade att leva som budbärare åt fredens kung. 

Håll huvudet kallt och hjärtat brinnande

Hur kan vi tänka, känna och agera i ett så oroligt världsläge? Vi behöver hålla huvudet kallt. Några av oss har lätt för att svepas omkull av oro över världsutvecklingen. Vi behöver komma ihåg vem som har all makt i himlen och på jorden. Vi lever i en tid av oerhört snabba nyheter, men att försöka läsa och hänga med i allt kan leda till “domedagsskrollande”, att man fastnar i en oro och upprördhet som inte leder till något gott. Om detta är en fallgrop för dig, bestäm dig för en särskild tid på dagen då du kollar nyheter istället för att ständigt leta och läsa det senaste. En annan sak vi behöver se upp med är obekräftade nyheter som sköljer över oss på sociala medier. Desinformation är en klassisk ingrediens i krigföring, och dessutom finns det individer som försöker slå mynt av att sprida felaktig information och göra fejkade insamlingar. Håll dig till säkra nyhetskällor, och dela inte obekräftade uppgifter vidare.

Men vi är dessutom kallade att be för Rysslands ledare, hur svårt det än känns.

Samtidigt behöver vi hålla hjärtat brinnande. Likgiltighet är en större frestelse för vissa av oss. Även om vi känner oss avtrubbade eller maktlösa kan vi be för Ukraina. Inte minst bör vi be för våra kristna bröder och systrar, om fasthet i tron och uthållighet i deras tjänst för sina grannar. Vi kan ge till organisationer som gör hjälpinsatser, och snart nog kanske vi har ukrainska flyktingar i vårt närområde som vi kan hjälpa. 

Be för Ryssland?

I våra böner ska vi också inkludera Rysslands folk, som i stor utsträckning inte står bakom kriget. Deras röster är i mänskliga termer ett av de främsta hoppen vi har för en fredlig vändning. Men vi är dessutom kallade att be för Rysslands ledare, hur svårt det än känns. Herren Jesus har befallt oss att be för våra fiender, och vi får göra det väl medvetna om att Gud har besvarat vår fiendskap mot honom med att lida och dö för oss: Vi som [var] Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död (Rom 5:10a). Följer vi denna uppmaning så är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt 5:45).