– hur kan man som kristen tänka om det?

Med tungt hjärta dras våra blickar återigen till Israel och Palestina. Situationen som på flera sätt uppvisat en positiv utveckling de senaste åren tycks nu vara nattsvart och hopplös. 

Det här är tyvärr inte första gången vi skriver om konflikten mellan Israel och Palestina här i Aktuellt. Läs gärna den tidigare artikeln här!

Det är nu extra tydligt hur konflikten inte bara utspelar sig på plats, utan världen över delar den upp människor i olika läger, där annars sansade människor tycks vara beredda att försvara vad som helst hos den sida man står närmast.

Flest döda sen förintelsen

Den 7 oktober dödades cirka 1400 judar i Israel av Hamas. Så många judar har inte dött på en och samma dag sedan förintelsen. De var inte stridande soldater utan vanliga civila som intet ont anande överfölls och dödades med brutala medel, och i vissa fall med inslag av tortyr. Till detta kommer att hundratals togs som gisslan för att Hamas skulle ha en hållhake på Israel inför den militära respons man såklart visste skulle komma. Hamas har lovat att flera liknande attacker kommer komma, eftersom deras mål är att förinta den israeliska staten helt och hållet.

Det kompliceras av att medan Israel skyddar sina civila, så använder Hamas sina civila som sköldar.

Den här attacken kan och måste fördömas utan att subtilt flytta över ansvaret på Israel. Det här är inte ”vad som händer” efter ”åratal av förtryck”. Ett sådant överslätande dehumaniserar inte bara det mänskliga lidandet på den israeliska sidan, utan också det mänskliga ansvaret hos Hamas terrorister. 

Behovet av tillförlitliga källor

Den 17 oktober inträffade den andra särskilt uppmärksammade händelsen, när en explosion träffade Al-Ahli sjukhuset i Gaza. Flera medier gick nästan omedelbart ut med rapporter om fler än 500 döda i ett israeliskt anfall, baserat på Hamas som källa. Dagen efter stod det mer eller mindre klart att det inte rörde sig om ett israeliskt anfall, utan en misslyckad raketskjutning av Hamas själva. Händelsen illustrerar vikten av källkritik och behovet av att inte dra för snabba slutsatser. Medier som tävlat om snabba nyheter gjorde oss här en stor otjänst – det är mycket svårare att i efterhand rätta till misstaget, när många redan fått intrycket av att Israel bombat ett sjukhus.

Om vi måste konsumera vanliga, etablerade nyhetsmedier med försiktighet och källkritik, gäller det ännu mer de nyheter som sprids via sociala medier. Inte heller foton och videor kan längre bara accepteras som de är, då flera rapporter kommit om att AI-genererade bilder på skadade barn används i propagandasyfte. För att vara på den säkra sidan bör man i nyhetstexter kolla vilken källa som använts, och gärna jämföra flera olika rapporter om samma händelse innan man kan veta vad som hänt.

Mål att utplåna Israel

Som vi tidigare skrivit om den här konflikten är den full av asymmetrier. Vi har på ena sidan en terror-organisation med statens Israels utplåning som mål, byggd på en antisemitisk ideologi. På andra sidan har vi en demokratisk stat som inte vill utplåna Gaza eller alla palestinier, utan har ett mer avgränsat mål att oskadliggöra Hamas som militärt hot. 

Samtidigt är Israel i sin militära förmåga överlägset Hamas, vilket betyder att deras svar blir kraftfullt och får förödande konsekvenser. Det kompliceras av att medan Israel skyddar sina civila, så använder Hamas sina civila som sköldar. De bedriver sin terror-verksamhet på civila platser som sjukhus och flyktinganläggningar, vilket gör att det är oerhört svårt att utvärdera vad som är en rimlig och proportionerlig respons från Israel.

Enormt mänskligt lidande

Lidandet i Gaza är omfattande och fruktansvärt. Israel är ursinnigt över Hamas attack, och liksom Hamas attack nådde nya djup av brutalitet, så tycks Israels svar också gå längre än tidigare. I skrivande stund är den senaste stora händelsen en attack på ett flyktingläger som Israel bekräftat, därför att en högt uppsatt Hamas-ledare ska ha befunnit sig där. Samtidigt är det mänskliga lidandet ofattbart, för människor som redan befann sig i en svår och utsatt position.

Vad göra?

Hur ska vi förhålla oss till så mycket ondska, och så många lager av komplicerande faktorer? Vi bör fundera över vårt nyhetsintag och hur vi uttrycker oss. Hur mycket och på vilket sätt vill jag hålla mig uppdaterad och vilka steg kan jag ta för att få en sund balans i mitt perspektiv? 

Vi bör också tänka över vårt förhållande till människor i vår omgivning som uttrycker hat eller ensidigt tar parti i konflikten. Antisemitismen har visat sitt fula tryne i Sverige när Hamas attack firats på många platser, med slagord som ”from the river to the sea”, i linje med Hamas målsättning om ett utplånat Israel. Det här behöver vi markera mot. Om vi inte kan eller vågar göra det enskilt kan man påtala behovet av det för lärare eller rektor, så att skolan kan agera mot antisemitism. 

Fredsfursten

Till sist ska vi varken relatera till nyhetsflödet eller människorna omkring oss som om Gud inte fanns. Vi kan alltid be för fred och försoning, vi kan söka Gud i vår oro och vår vrede, och vi kan be om att själva formas till att likna fredsfursten Jesus. Vår värld är i desperat behov av människor som stillar strider och ber för sina fiender. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn (Matt 5:9).

Foto: Cristina Gottardi, Unsplash
DELA
Föregående artikelGud i det vardagliga
Nästa artikelEn sann tjänare