#metoo och dess effekter har nu pågått i närmare två månader och än syns inget slut på de många avslöjandena. Men att bara avslöja räcker inte. Vi måste kunna gå vidare – frågan är bara hur.


Sedan förra månadens ”Aktuellt” har #metoo fortsatt att skölja över oss med oinskränkt kraft. Bland kändisar, i skolan, i kyrkan, bland politiker och lite varstans fortsätter uppvaknandet. Många olika yrkesgrupper och sociala sammanhang har gått samman och sagt: ”Det här är vår berättelse det räcker nu!” I den här artikeln vill vi dela några reflektioner över vägen framåt, efter #metoo. Avslöjandena tar oss nämligen bara halvvägs. Jesus kan leda oss ett steg längre.

Ett högt klagorop

Som kristna kan vi se #metoo för vad det verkligen är: ett öronbedövande klagorop över syndens nedbrytande närvaro i våra liv. Varje kränkning i ord eller handling är ett uppror mot Guds goda ordning för våra liv; vi gör rätt i att gråta med offren och tillsammans med dem kämpa för upprättelse och rättvisa.

Gud vill oss gott

Ljuset faller också på ett av vår tids stora tabun: den mörka baksidan av allt tal om fritt sex. Kristna har länge anklagats för moralpanik när de lyfter fram Bibelns ordningar för sexualitet och äktenskap. Sådana idéer är allt för gammalmodiga och hämmande för en fri och modern människa, menar man. Och samtidigt, om det är någonting som #metoo visar, är det att den moderna människan inte behöver befrielse från gränser utan starka och goda gränser. När Jesus sa: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta (Matt 5:28) gjorde han skarpast möjliga gränsdragning mellan min och din kropp. Bibelns undervisning finns till för att skydda oss.

För att höstens avslöjanden ska kunna leda till bestående förändring måste vi därför komma vidare från sanningen till nåden, från domen till omvändelsen.

Först sanning, sedan nåd

Bibeln säger om Jesus att han var full av nåd och sanning (Joh 1:14b). Vad vi ser i #metoo är hur sanningen avslöjar det djupa mörkret som finns i hela samhället. Det är bra att synden avslöjas och det är bra om avslöjandena kan leda till förändringar i strukturer och relationer, så att människor kan känna trygghet och respekt i samhället. Samtidigt är det viktigt att avslöjandena inte stannar vid avslöjanden och fällande domar om vi vill att våra relationer ska förändras i grunden. För att höstens avslöjanden ska kunna leda till bestående förändring måste vi därför komma vidare från sanningen till nåden, från domen till omvändelsen.

Först avslöjande, sedan omvändelse

Bibeln proklamerar envist att människors värde inte sitter i deras lyckanden eller misslyckanden utan i att de är Guds skapelse och återupprättade av Jesus. Korset avslöjar såväl djupet och allvaret i människans synd; Gud var tvungen att dö för att betala syndens skuld – som djupet i Guds kärlek; Gud valde att dö för att kunna försona oss med sig!

Även om varje synd kan förlåtas av Gud måste vi ta konsekvenserna av våra handlingar – både för vår egen skull och för offrens skull. Men som samhälle och som offer måste vi lära oss att gå försoningens väg. Jesus avslöjar oss inte med sin sanning för att kunna hänga ut oss, utan för att leda oss till omvändelse, förlåtelse och ett nytt sätt att leva. Vi får inte lov att göra våra hjärtan hårda och förskjuta alla problem till ”de andra”. I stället får vi be Gud om hjälp att se hur vi alla både är offer för, och delaktiga i, världens synd – men att Gud älskar syndare till sig.

Först ilska, sedan försoning

För den som har blivit utsatt för sexuellt våld måste det få finnas tid för vrede, ilska, sorg och förtvivlan. Det är en viktig del av processen till läkedom. Vi får vända oss till vänner, familj och terapeut för hjälp och stöd, men först och sist får vi skrika ut vår sorg till Gud som kan både lyssna och läka. Om vi inte efterhand vill gå vidare till försoning riskerar vi att fastna i bitterhet, vrede och en längtan efter hämnd. På det viset kommer övergreppet aldrig att släppa taget om oss. Vårt samhälle får inte lov att stanna i avslöjandet och en längtan efter hämnd. I så fall är vår värld bara något mera avslöjad, men fortfarande lika fattig på sann kärlek.