Hur kan man som kristen tänka om det?

På nyårsnatten omringade unga, invandrade män några kvinnor i Köln och utsatte dem för sexuellt ofredande. Kort därefter kom rapporter om liknande händelser på ungdomsfestivalen We are Sthlm.

Händelserna i Köln och Stockholm där kvinnor utsattes för sexuellt ofredande har väckt en debatt om olika kulturers syn på kvinnor och sexualitet. Är sannolikheten för övergrepp större när män av annan etnicitet kommer hit? På vilket sätt påverkas vårt gemensamma samhälle av invandrade mäns kvinnosyn?

Vad säger Bibeln om detta?

Bibeln talar om att synden har påverkat hela människan och varje människa. Därför har vi alla problem med att sätta gränser. Ibland överträder vi en annan människas gräns genom vad vi säger eller gör eller hur vi behandlar henne. Den sexuella attraktionen hör till de mest grundläggande drivkrafterna i oss och när vi inte är vaksamma kan vi lätt gå över gränser.

Den kristna trons inverkan i väst

När kristendomen först spreds i Romarriket var kulturen alltigenom patriarkal. Bordeller var ett naturligt inslag i stadsbilden och en accepterad plats för mäns njutning. Mannen stod i centrum och kvinnan var mer eller mindre hans egendom. Den kristna kyrkan kom med ett annat budskap, där kvinnan var jämlik mannen – båda var ju skapade till Guds avbild. Att förändra de invanda mönstren tog tid, också hos kyrkans företrädare, men med tiden avskaffades slaveri och äktenskap blev viktigt. Jesus blev och är här en viktig förebild genom sitt bemötande av kvinnor, barn, gamla, sjuka och utstötta. Han visade genom sitt handlande på den centrala kristna övertygelsen att alla själar är jämlika inför Gud, en tanke. Den tanken har präglat den västerländska kulturen i 2000 år, ochsom har bland annat tagit sig uttryck i i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vi måste lära varje människa, nyanländ som gammal svensk, att vi aldrig kan äga en annan människas kropp.

Kulturkrock

I många muslimska länder råder andra normer än i väst, och på många håll går kvinnor därför därför klädda i heltäckande kläder. Man hanterar mäns syndiga begär genom att täcka över kvinnorna. När vår västerländska kultur lämnar de kristna idealen har vi i stället fallit i andra diket och låter friheten som finns i jämlikheten gå över alla gränser. Väldigt utmanande klädsel och sexuella inviter är ett naturligt inslag. Självklart blir det en kulturkrock. Som ung nyinvandrad pojke kan man lätt få intrycket att allt är tillåtet och att gränserna är diffusa eller helt borttagna.

En förklaring men inte ett försvar

Men att någonting kan förklaras betyder givetvis inte att det ska försvaras. Våra kroppar, och särskilt de intima delarna på våra kroppar, är högst privata och ingen annans egendom.

Problemen som blir tydliga i Köln och på We are Sthlm handlar dock inte bara om kulturkrockar utan egentligen om vilken kultur vi själva bidrar till.

Det som finns i våra tankar uttrycker sig i vårt tal, och vårt tal påverkar vårt och vår omgivnings agerande. Tankar – ord – gärningar. En jargong med könsord, kränkande uttalanden och skämt om övergrepp bidrar till själva problemet. Ofta har det börjat i vår egen tankevärld genom pornografi, om så bara i form av mjukporr. Där har vi redan bekräftat att vi accepterar andra människors förnedring genom att utnyttja deras kroppar till vår egen njutning.

När vi i vår tanke njuter av att andra män och kvinnor sexuellt tillfredsställer oss märker vi snart att vi inte är ensamma om fenomenet. Vi skapar en bejakande kultur och även om vi tycker att vi kan hålla det inom rimliga gränser så jäser det inom oss och i vår omgivning. Vi bejakar att människor inte är jämlika. Snart finns det poliser som blundar för övergreppen på samma sätt som vi blundar för hur vi bidrar till fotomodellernas förnedring. Vi hjälper heller inte de muslimska männens kvinnosyn eftersom den västerländska är lika förvriden när ingendera upphöjer mäns och kvinnors värde.

Återupptäck grunden

Vad gör vi då med vår rädsla och vår ilska över det som går så fel? Vi behöver göra flera saker. Vi måste återupptäcka grunden till de mänskliga rättigheterna – Jesus bemötande av människor. Vi måste lära varje människa, nyanländ som gammal svensk, att vi aldrig kan äga en annan människas kropp. När detta återvinns på individnivå kan det på allvar också genomsyra samhället i alla skikt.

Som kristna har vi ännu ett ”vapen”, och det är tilliten till Gud. Bibeln talar ju om hur Jesus blev orättvist behandlad i en domstol, och hur han trots sin syndfrihet straffades som den värsta brottslingen. Gud har visat en annan väg än hatets och hämndens väg – nämligen förlåtelsens väg. Förlåtelsen var inte gratis – Gud betalade med sitt liv – men genom sitt offer kan Gud både upprätta den som har blivit illa behandlad och förlåta den som vänder sig till honom. Vi får ta emot förlåtelse och ge förlåtelse. Så bygger vi ett tryggare samhälle där alla människor får plats, oavsett nationalitet.