Hur kan man som kristen tänka om det?

Äntligen vågar någon säga det alla går och tänker! Det går bra för Donald Trump – och hans motsvarigheter i många länder. I det ena landet efter det andra jäser det politiska missnöjet och nu säger analytikerna att det är missnöjesrösterna som avgör. Hur kan jag som kristen förhålla mig till detta?

Det ingen trodde var realistiskt håller på att hända i USA när Donald Trump vänder upp och ned på opinionsmätningarna. Inte minst lågutbildade, arbetslösa och missnöjda lyssnar till Trumps fräcka och ofta hånfulla uttalanden. Han kan bli nästa president i världens mäktigaste nation. I Frankrike samlar Marie Le Pen sympatier för det främlingsfientliga Front National och kan mycket väl bli Frankrikes nästa president. Missnöjet över invandring och segregering är utbrett. Britterna är missnöjda med sitt EU-medlemskap och ska rösta om utträde. Här hemma i Sverige samlas de som tidigare var trogna partisympatisörer, till både höger och vänster, till Sverigedemokraterna. Det är en världsomspännande trend att man inte är nöjd med de etablerade politikerna utan släpper fram de som vågar säga ifrån.

Förtryck i revolutionens spår

Revolutioner har kommit och gått i alla tider och populism* är inget nytt. Därför vet vi också hur farliga dessa tendenser kan vara. Vi känner till förtrycket som följde i de kommunistiska revolutionernas spår och vet att Hitler kom till makten genom demokratiska val just därför att han lyckades underblåsa missnöjet på ett effektivt sätt. Vad kan då vi kristna göra om det är så att vi nu står på en historisk tröskel till nya förtryckarregimer?

1) Sluta inte söka rättvisa och kräva sanning!

När makthavarna står emot rättvisa, tillåter korruption och kränker människovärdet har vi anledning att göra motstånd. Med Guds kraft har kungar avsatts, slaveri förbjudits och rasförtryck avslöjats. Listan över kristna opinionsbildare som vänt historien kan göras lång. Det finns ett mäktigt driv när kristna människor förenar sig och lyckas formulera den kristna människosynen. Vi håller Jesus ord, om att sanningen ska göra oss fria, högt.

2) Hjälp din omgivning att förstå att verkligheten ofta är mer komplex än vad populisterna säger.

Det handlar ofta om att avslöja syndabockstänkandet. När det blir på modet att skylla alla problem på invandrare, bristande jämställdhet eller andra länders ovilja, då är det något som är fel. Lenin skyllde på religionen och kapitalet; Hitler på judarna och grannländernas förtryck; högerpopulisterna på invandrare och EU-migranter. Syndabockstänkandet är oerhört primitivt och efter en stunds analys inser man att problemen ofta också har sin grund i den egna befolkningens misslyckande. Ta först bort bjälken i ditt eget öga innan du ger dig på flisan hos din medmänniska!

3) Det har sällan varit de snabba vändningarna som gett framgång.

Att störta en diktator kan göras på en vecka, men länder med välfärd är en konsekvens av många decenniers arbete. Det är lätt att utlova förbättringar för att bli populär men ofta krävs sparsamhet och långsiktighet för att uppnå ett högre mål. Vi måste kanske vara beredda på låga studiebidrag för att i stället prioritera hög kvalité på utbildningar. Skatten kanske måste höjas för att kunna utveckla u-landsbistånd och ett värdigt flyktingmottagande. Semesterflyg och transportvanor måste kanske förändras om vi ska klara klimathotet. Vad är det för idé att rösta på politiker som bara klappar medhårs när så mycket mer står på spel?

Vad kan jag göra?

Vad kan vi göra i missnöjets tid när vi står på tröskeln till en ny historisk epok där demokrati och människovärde föraktas?

Ps 37 sammanfattar Bibelns ständiga uppmaning. Förtrösta på Herren och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. […] Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång […] Avstå från vrede och låt förbittring fara, gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty de onda ska utrotas, men de som väntar på Herren ska ärva landet. (Ps 37:3-4, 7-9)

Passivt missnöje är bara meningslöst. Bibeln talar om en tid innan Jesus återkomst som präglas av förtryck och onda ledare och där vi kristna kommer att få det väldigt svårt. I dag får vi förbereda oss med aktiv bönekamp, hårt arbete med de resurser vi förfogar över samt en visshet om att Jesus är den store segraren över all ondska och att han snart ska komma tillbaka.

* En rörelse som pekar på snabba lösningar av problem, men utelämnar helheten. Därmed är deras lösningar oftast inga lösningar över huvud taget.