– hur kan man som kristen tänka om det?

Vi vill gärna bli sedda och uppmärksammade, vilket kan ta sig uttryck i bilder på sociala medier. Men ibland kan dessa bilder hamna i fel händer. Vad för insikt ger Bibeln oss och vad kan vi göra för att skapa en trygg miljö online?

Den senaste tiden har frågan om ungas integritet på nätet återigen seglat upp. Flera fall av intima bilder som delats och sålts vidare utan samtycke från den som syns på bilderna har uppmärksammats. Vi har blivit så vana vid att översvämmas av bilder att vi kan glömma bort att personen på bilden har en egen vilja. 

Vilja bli sedd

Att vara sedd och älskad är vår allra mest grundläggande längtan. Att bli sedd är att få bekräftelse på att man är verklig och värdefull. Men eftersom vi är personer och inte bara objekt i största allmänhet behöver vi själva få avgöra vem som kan se vad. Likt Gud har vi rätten att dölja eller visa oss på våra egna villkor. Det är här ordet integritet kommer in.

En bild kan förstöra så mycket eftersom den liknar verkligheten mycket, och samtidigt inte tillräckligt mycket.

Integritet betyder rätten att sätta gränser mot intrång och insyn. När den rätten tas ifrån oss kan andras blickar bli vapen som vänds mot oss. Baksidan av vår längtan efter bekräftelse är rädslan att bli känd men avvisad, sedd men föraktad. Människor som fallit offer för att nakenbilder sprids på nätet mot deras vilja vittnar om att skammen är så stark att de överväger att ta sitt liv. 

Makten hos en bild

En bild kan förstöra så mycket eftersom den liknar verkligheten mycket, och samtidigt inte tillräckligt mycket. Den liknar personen och kopplas därför till hans eller hennes namn och rykte. Men den beskriver bara ett ögonblick och berättar inget om personens bakgrund och karaktär. En bild tagen i fel ögonblick är därför på sätt och vis både sann och falsk, vilket är en farlig kombination. ”En bild säger mer än 1000 ord” – men vilka ord säger den? Det är väldigt öppet för tittarens tolkning, och personen på bilden tappar kontrollen över sin egen berättelse och integritet när bilden sprids vidare.

Miljontals kopior

Digital information kan kopieras och spridas nästan ändlöst. En papperslapp med en pinsam bild på mig kan skickas runt från hand till hand och göra mig tillräckligt illa. Men digitala bilder kan oerhört snabbt skickas vart som helst, kopieras, säljas, manipuleras och lagras på servrar var som helst i världen. Det är en skrämmande tanke, och den bör få oss att vara försiktiga med vad vi låter fångas av våra egna och vänners kameror. 

Guds upprättande blick

Bibeln talar ofta om Gud som ser. Ibland är Guds blick ett problem för oss, som när Adam och Eva gömde sig både för varandra och för Gud för att deras nakenhet inte skulle synas. Men att Gud ser oss är också en möjlighet till befrielse från skam och till upprättelse. Gud gjorde kläder till Adam och Eva för att täcka över deras skam. Jesus blick är inte som andras. När andra bara såg ”syndare”, såg Jesus människor. Skulle du hamna i en situation där du blir gjord till åtlöje, till ett objekt för andras blickar, så ska du veta att Jesus ser dig med en annan sorts blick. Han känner och älskar dig och behandlar dig aldrig utifrån hur andra ser på dig. Gud känner ditt lidande, för varje gång en människa trampas i smutsen är det just Guds egen (av)bild som det trampas på, och Jesus valde att själv möta det lidandet för att frälsa oss.

Respektfull medieanvändning

Digitala medier ställer oss inför svåra utmaningar. Om vi ska använda dem behöver vi använda dem med vishet. Det betyder att vi behöver tänka ett steg längre. Vem tar jag bilder på och hur delar jag dem? Respekterar jag andras integritet och frågar om jag får dela dem? Respekterar jag min egen integritet? Kom ihåg att också personer som vill oss väl kan vara slarviga eller råka dela fel bild med fel person. Varken ta eller skicka bilder på dig själv eller någon annan som du inte vill ska hamna i fel händer.

Om du får bilder skickade till dig, ställ frågor. Vem är det här? Har den personen gett dig tillstånd att ha och skicka den här bilden? Prata med föräldrar eller skolpersonal. Det går att begränsa skadan och minimera spridning. Personen på bilden är just det – en person. Det är inte rätt att förminska någon till ett objekt för blickar och begär. Det skadar den avbildades namn och rykte, men också betraktaren som vänjer sig vid att behandla andra som objekt att kontrollera, titta på och fantisera om, snarare än personer att respektera, lyssna på och älska. Så istället för att bara se bilden – se människan.