– hur kan man som kristen tänka om det?

Plötsligt försöker de som styr i världen styra över apparna i våra telefoner. Samtidigt styr dessa appar oss.

Appen TikTok är inte mer än ca fyra år gammal men har vuxit explosionsartat. I dag använder över 500 miljoner människor appen varje månad till att spela in och publicera korta filmer. Under sommaren har dock TikTok hamnat i politiskt blåsväder sedan Indien och USA:s arméer har förbjudit appen och president Trump har beordrat TikTok att sälja de amerikanska delarna av programmet. Skillnaden mellan TikTok och andra sociala medier är att appen ägs av ett kinesiskt bolag, Bytedance, och Kina är en särskilt svår fråga att hantera för omvärlden.

Lämna över sitt privatliv

Det är välkänt att digitaliseringen skapar svåra frågor om personlig integritet och demokratins säkerhet. Privat vill vi inte att människor ska övervaka oss eller kartlägga våra liv, men genom sociala medier lämnar vi frivilligt över våra privatliv till företag utan att riktigt tänka efter.

Vad skulle då inte det kinesiska kommunistpartiet kunna åstadkomma med TikToks data?

Sociala medier är oftast gratis att använda men någonstans måste företagen tjäna pengar. Det gör de genom annonser specialanpassade för sina användare baserat på insamlad data från deras internettrafik.

Största skandalen hittills

Den största skandalen hittills är Cambridge Analytica-skandalen där det avslöjades att Facebook hade låtit ett företag samla in data om miljontals amerikaner för att använda i politiskt syfte. Med tanke på hur ingående och privat information man kan få om oss genom våra appar kan man med rätt program och algoritmer vinkla politisk information efter just våra personligheter, vilket ligger nära manipulation. Den typen av beteende förknippas med diktaturer och inte demokratier.

Aldrig stå till svars

Det som särskiljer TikTok från till exempel Facebook och Instagram är alltså dess kinesiska ägare. Facebooks grundare Mark Zuckerberg, som är amerikan, tvingades stå till svars inför fria medier och den amerikanska senaten vid CA-skandalen, men Kina är en diktatur. Om data från Facebook kunde användas i politiskt syfte i en demokrati, vad skulle då inte det kinesiska kommunistpartiet kunna åstadkomma med TikToks data och vem håller en diktatur ansvarig?

Och vi?

Det är svårt att dra några enkla slutsatser om hur en kristen bör förhålla sig till sociala medier och integritetsfrågor. Vi bör i alla lägen verka för en demokratisk och fri rättsstat som låter sina medborgare själva bestämma över sin personliga integritet. Men vi behöver också verka för att göra nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet till mer säkra platser för alla människor. 

Du behövs

Här finns det behov av systemutvecklare, journalister, politiker, statsvetare, jurister med flera som verkar för god lagstiftning och som granskar företag och politiker så att de inte missbrukar sin makt. I alla dessa verksamheter behövs det kristna som drivs av evangelium. Den typen av aktivism är ingen “quick fix”. Att bygga ett samhälle görs inte på en dag utan genom att människor ägnar sina (yrkes)liv åt att verka för ett gott samhälle som ärar Gud och skyddar människor. Kanske är det du som ska ägna ditt yrkesliv åt sådana frågor? Och om du ska verka i andra uppgifter finns det plats, och behov, för användare som höjer rösten mot dåliga villkor för en app eller som lämnar det företag som har missbrukat vårt förtroende.