Hur kan man som kristen tänka om det amerikanska presidentvalet?

I början av november kommer miljontals amerikaner gå till valurnorna för att bestämma vem som ska bli världens mäktigaste människa. Men hur kan jag som kristen svensk medborgare se på valet? Vad kan jag göra?

Vad? Amerikanska presidentvalet
Vilka? Hillary Clinton (69 år, Demokrat), Donald Trump (70 år, Republikan)
När? 8 november, 2016
Varför? Barack Obama (55 år, Demokrat) måste avgå efter två perioder som president (vald 2008 och 2012).

Snart avgörs kampen om världens mest inflytelserika ämbete: det amerikanska presidentskapet, och kandidaterna Hillary Clinton (demokrat) och Donald Trump (republikan) har varit i det mediala blickfånget de senaste arton månaderna.

Två stora partier

USAs dominerande partier är Demokraterna och Republikanerna. Det finns stora kristna grupper inom båda partier men kristen vit medelklass är starkast i det republikanska. Partiernas ideologier är svåra att ”översätta till svenska” men demokraterna har en mer socialliberal grundhållning och republikanerna en mer konservativ.

Individstyre eller statsstyre

Demokraterna driver en politik som ger staten större inflytande medan Republikanerna värnar om individens frihet. Ett exempel är att president Obama (Demokrat) har drivit igenom en nationell sjukvårdsreform, som verkar rimlig för en svensk eftersom vi är så vana vid att staten tar ett stort ansvar för medborgarna. Republikanerna däremot har varit motståndare med hänvisning till staternas självbestämmande och att det redan finns ett system med privata försäkringar och lokalt ansvar för dem som har det sämre ställt.

Frivillighet uppmuntras mer än statlig styrning av Republikanerna. Utöver att sjukvårdsreformen var mycket dyr menar de att staten nu kan sätta press på kristna sjukhus som inte vill utföra abort, könskorrigering och erbjuda aktiv dödshjälp. När individer får bestämma finns det utrymme till mångfald men när staten tar över tvingas verksamheter följa statens ideologi. Det försätter religionsfriheten i fara.

En svensk kristen behöver be för presidentvalet och om Guds ledning

Trump bara dålig?

Många oroas när Donald Trump uttalar sig rasistiskt, onyanserat och när han granskas av medier. Ändå kommer många kristna att ge honom sitt stöd. I valet mellan två dåliga alternativ är livets okränkbarhet den grundläggande frågan för många kristna. Medan Clinton är för abort, menar Trump att livet ska värnas och aborter undvikas. Många väljer också att lägga sin röst på Trump på grund av de domare han kan tänkas tillsätta till Högsta Domstolen. USAs Högsta Domstol är landets tyngsta rättsliga instans med nio ledamöter, tillsatta på livstid. De tolkar den amerikanska konstitutionen och får därmed ett avgörande inflytande på landets offentliga etik, vilket har visat sig i deras beslut i frågor om bland annat samkönade äktenskap. Trump har talat om konservativa kandidater, vilket tilltalar många kristna väljare.

Stor skillnad till Sverige

Det är utmanande att Sverige, trots vår möjlighet att välja mellan flera olika partier, saknar ett riksdagsparti som ifrågasätter abortlagstiftningen. Vår skatt finansierar abort på över 30 000 människor om året, men varje gång detta ifrågasättes startas ett medialt drev. Vi har vant oss vid att staten styr skolans undervisning, sjukvårdens prioriteringar och Svenska Kyrkans beslut genom politiska partier i kyrkomötet. Det finns alltså stora skillnader mellan svenska kristna och våra amerikanska syskon i synen på statens makt, vilket gör att vi ibland har ganska svårt att förstå varandra.

Inget givet svar

Och samtidigt kommer många kristna att inte rösta på Trump. Även om Clinton är illa omtyckt, med flera skandaler bakom sig, känner de sig ännu mindre bekväma med Trump. De påtalar hans bristande politiska erfarenhet och bristande utrikespolitik, samt att han med sin retorik väcker obehagliga associationer till totalitära ledare. Kristna kommer alltså till olika slutsatser och så måste det få vara.

God bless America

En svensk kristen behöver be för presidentvalet och om Guds ledning, och när amerikanerna väl har lagt sin röst behöver vi be också för den som tillträder presidentposten. Guds ord gäller fortfarande: Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. (Ps. 146:3-5.)