– hur kan man som kristen tänka om det?

Nyheterna har under den senaste tiden vid flertalet tillfällen handlat om hur unga personer rånats och förnedrats grovt. Varför har det blivit så här och vad kan vi göra åt det?

I februari föll domen i ett uppmärksammat fall där en grupp 16-åringar under flera timmar hotat, rånat och förnedrat 18-årige ”Liam” och delat det i videoklipp på Snapchat. Fallet har varit särskilt uppmärksammat med intervjuer både med brottsoffret (SvD) och en av gärningsmännens föräldrar (SVT). Att fallet med Liam fått stor uppmärksamhet beror inte bara på grymheten och förnedringen i rånet utan också på att det inte är ett enstaka undantag. Mellan 2018 och 2019 fördubblades antalet rån mot personer under 18 år, och ofta är gärningsmännen själva under 18 eller till och med under 15 år och därmed inte straffmyndiga. Ofta försvåras utredningarna av att offer och vittnen är tysta av rädsla för att bli sedda som skvallrare eller själva råka illa ut.

Politiska förklaringar förklarar inte allt

När politiker försöker förklara och komma med lösningar känner man snabbt igen de ideologiska mönstren. Statsminister Löfven pekar på sina politiska motståndares skattesänkningar och socio-ekonomiska faktorer som orsak, Moderaterna skyller på för svaga straff och Sverigedemokraterna på invandringen.

De politiska svaren ringar givetvis in delar av problematiken men långt ifrån allt. Det finns till exempel inget klart samband mellan låga skatter och förnedrande ungdomsrån. Socio-ekonomiska faktorer och invandring kan delvis bidra till kriminalitet, men långt ifrån i sig själva. Alla fattiga är inte brottslingar och man blir inte sadist bara för att man flyr från sitt hemland.

Människan är ond

Om man läser Bibeln stöter man omgående på begreppet “synd” och människan beskrivs som trasig och fördärvad av synden. På grund av synden är inte människan till sitt innersta väsen god utan ond och kapabel till väldiga grymheter. För att hindra det onda har Gud gett oss rättsordningar och strukturer – som militär, polis, utbildning, familj med mera – för att uppfostra och hålla det onda i schack. Där för många av dessa skyddande strukturer nedmonteras ökar risken för människors ondska att få utlopp.

Den kristna människosynen, om människan som obotlig syndare, är inte populär. Den hånas och ses som mörk och dyster. “Det finns ingen synd!” skrek prästfrun i Kay Pollacks film “Såsom i himmelen”, men är det något ungdomsrånen signalerar så är det just att synden är alldeles för påtaglig.

När skydden försvinner

Sverige har under många år lidit av att flera skyddande strukturer successivt har brutits ned. Familjen har förlorat sin självklara plats i människors liv, skolan har fått mindre resurser, arbetslösheten bland invandrare är mycket högre än för infödda svenskar och segregationen i vårt land är stor. Inget av det säger att en människa med nödvändighet måste bli kriminell. Långt ifrån. Men det innebär att det yttre skyddet har försvagats och att brott har blivit en mer attraktiv lösning på problemen.

Gud befriar

Häromveckan hade jag (Martin) förmånen att träffa Sebastian Stakset och höra honom berätta delar av sin historia för en grupp präster och pastorer. Han talade också om den skillnad Jesus gjort för flera av hans vänner i den kriminella världen, som kan sammanfattas: Jesus övervinner hatet. En av de riktigt elaka aspekterna av rånen är att förövarna själva ofta är fast i ett system där de är både förövare och offer, bundna av skräck, hat, hämnd, och lojaliteter mot personer som kan göra dem mycket illa om de inte spelar med och ideligen höjer insatsen. Synden är en makt, ett system av ondska som en enskild länk ofta inte kan bryta med annat än genom Guds hjälp. Stakset fick uppleva Guds förvandlande kärlek och han vittnar nu om Jesus.

Ett gemensamt ansvar

Samhällstrender förändras inte så lätt, men Guds kärlek ger kraft och hopp. De här problemen kan inte staten lösa ensamt och det är inte “någon annans” ansvar. Det är ett gemensamt ansvar. Vi måste kämpa för att hålla ihop våra familjer, upprätthålla samhällets skyddande strukturer och ingjuta hopp och mod hos unga. På individnivå kan vi engagera oss i aktiviteter som hjälper till att bryta ner segregationen och ökar sammanhållningen i samhället vare sig det är genom att bli lärare eller socionomer, volontärer i läxläsning eller nattvakter, eller något annat. För Guds kärlek är starkare än hatet, och samhällen är inte starkare än sina medborgare.

Ryck: På grund av synden är inte människan till sitt innersta väsen god utan ond och kapabel till väldiga grymheter.

taggar: aktuellt, världen, ondska och lidande, kultur och samhälle, synd, stöld

Foto:
Daniel Ringdahl Martin Helgesson
Martin Helgesson - Stockholm Daniel Ringdahl - Stockholm
DELA
Föregående artikelIn i ångvältshytten
Nästa artikelGuds helighet – som en underbar eld