– hur kan man som kristen tänka om det?

Snart har det gått ett år sedan Sverige fick sitt första fall av corona. Om det funnits ett bra vaccin mot viruset hade vi sluppit alla rekommendationer som varit. Nu säger politikerna att ett vaccin är nära. Ändå är många skeptiska.

Året som gått har fullständigt dominerats av coronapandemin och allt talar för att vi kommer att få leva med sjukdomen också under nästa år. Under hösten har vi dock fått positiva signaler från läkemedelsbolag som är på väg att utveckla vaccin som ger starkt skydd mot sjukdomen. Det delvis svenskägda AstraZeneca är på väg med ett vaccin, och andra företag som Biontech, Moderna och Pfizer är på gång med andra vaccin. Mycket talar för att vaccinering ska kunna påbörjas tidigt 2021.

Antivaxxare

Många sjukdomar, som tidigare var dödliga, är i dag så gott som okända i Sverige tack vare effektiv vaccinering. Tuberkulos, mässling och smittkoppor är exempel på sjukdomar som vi på så sätt har tagit kontroll över. Samtidigt har det de senaste åren frodats konspirationsteorier som sår misstro mot vaccin. “Antivaxxare” är inget nytt fenomen men har aktualiserats den senaste tiden och kommer säkerligen att höras starkare när vaccineringen mot covid-19 påbörjas. Det hör bland annat samman med vad som hände sist det vaccinerades mot en pandemi.

Dålig erfarenhet

Många svenskar bär med sig dåliga erfarenheter från 2009-2010 när vaccin mot svininfluensan blev tillgängligt. Det visade sig att vaccinet gav biverkningar. Vissa som fick vaccinet fick narkolepsi vilket bland annat innebär att man plötsligt, under dagtid, blir väldigt trött och somnar. De nya vaccinen mot covid-19 har tillkommit på så kort tid att det finns en oro bland människor för huruvida vaccinet är tillräckligt testat och säkert eller inte. Vad ska vi tänka om allt detta?

Tillit varje dag

En viss skepsis är sund. I skolan lär vi oss vikten av kritiskt tänkande och det ska vi bära med oss, men att vara kritisk är inte detsamma som att vara negativ – utan det innebär att vara prövande och utvärderande. I grunden är det en fråga om förtroende för våra myndigheter och institutioner. Det är lätt att glömma hur beroende vi är av att lita på andra i en tid där vi kan vara mer självständiga än någonsin förut. Varje dag är en övning i tillit.

Läkemedelskonsten är en Guds gåva till oss, som hjälper oss att lindra en del av syndafallets konsekvenser

Jag måste lita på att vattnet jag dricker är rätt renat, att människorna som kör kollektivtrafiken är anständiga, att människorna jag möter på stan inte vill skada mig, att lärarna gör sitt bästa, att maten jag äter inte är skadad, att mina vänner vill mig väl, att mina sinnen är tillförlitliga, och så vidare. Det går inte att kontrollera allt och skulle jag försöka skulle jag förstöra mina relationer. Vem vill vara vän med en som hela tiden misstänker att ens kompis försöker skada en? Som kristna kan vi se att Gud har ordnat världen så att vi från vår första stund är beroende av att lita på att andra vill mig väl, först i min familj och sedan i samhället omkring mig. 

Goda skäl till tillit

När det gäller vaccin måste jag lita på att procedurerna håller. Det finns en välutvecklad process för hur man skapar, testar, bedömer och till slut godkänner vaccin som alla måste hålla sig till. Läkemedelsbolagen måste själva genomföra test av vaccinet i tre steg och sedan ska det godkännas av myndigheterna i det land där vaccinet ska tas i bruk. Det finns goda skäl att tro att processerna är tillräckligt säkra och tillförlitliga för att vi ska våga låta oss vaccineras. Det som gjort att vi så snart är redo att vaccinera mot covid-19 är inte att man hoppat över steg i testningen (som Ryssland och Kina har gjort). I stället beror det på att läkemedelsbolagen satt in enorma resurser, och att beslutsprocesserna mellan testfaserna snabbats upp. 

Guds gåva

Den globala utmaning vi har ställts inför i och med pandemin har gett upphov till den snabbaste produktionen av ett vaccin någonsin. Det globala samarbetet kring att hejda pandemin är ett vittnesbörd om vad människan är förmögen till när hon samarbetar över gränser för att tjäna mänskligheten. Läkemedelskonsten är en Guds gåva till oss, som hjälper oss att lindra en del av syndafallets konsekvenser. Det är ett sätt att reflektera Guds godhet mot oss, han som ytterst sett är vår livgivare och läkare. Vi ska inte ha en obegränsad tilltro till vår förmåga. Sjukdom och död kommer att vara en faktor till dess att Gud nyskapar världen (Upp 21:4), men vi får vara glada åt de framsteg som görs, och vila i att vi – i både sjukdom och hälsa, är i Guds händer.

Foto: Unsplash.com
Daniel Ringdahl Martin Helgesson
Martin Helgesson - Stockholm Daniel Ringdahl - Stockholm
DELA
Föregående artikelAll I want for christmas is you
Nästa artikelDet kostar att vara kristen