– hur kan man som kristen tänka om det?

Nobelpriset är det finaste pris en vetenskapare kan få och nobelfesten vittnar om hur vacker och viktig vetenskap kan vara. Vetenskapen kan i sin tur ära Gud.

I början av oktober, varje år sedan 1901, presenteras nobelprisvinnarna i vetenskapsgrenarna fysik, kemi, medicin och ekonomi samt insatser för litteratur och fred. Nobelprisen belönar ”de som under det föregående året har skapat den största nyttan för mänskligheten”, som det står i Nobels testamente. Livet är en fantastisk gåva från Gud och det är människans uppgift att tillsammans vårda och utveckla skapelsen, främja fred och tjäna livet (1 Mos 1:28; Ords 25:2). Därför är vetenskapen, rätt använd, ett verktyg i människors händer till att ära Gud – vare sig forskaren tror på Gud eller inte.

Nobelprisen 2020 fördelades på följande sätt:

  • i fysik till Sir Roger Penrose som bevisade att svarta hål existerar, samt till Reinhard Genzel och Andrea Ghez som har gett de starkaste bevisen hittills på att ett gigantiskt svart hål gömmer sig i mitten på vår galax, Vintergatan,
  • i kemi till Emanuelle Charpentier och Jennifer Doudna som upptäckte den så kallade gensaxen CRISPR/Cas9. Med hjälp av gensaxen kan man gå in i arvsmassan hos djur, växter och människor för att förändra DNA,
  • i medicin till Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice för deras upptäckt av det blodöverförda viruset Hepatit C samt hur man kan bota sjukdomen, 
  • i litteratur till den amerikanska poeten Louise Glück. Litteraturpriset skiljer sig givetvis från de övriga priserna eftersom litteraturen är en konstform och inte en klassisk vetenskap. Det går inte att belöna en upptäckt eller ett resultat, som i de andra vetenskaperna, men var och en som älskar böcker vet att litteraturen kan avslöja vad det är att vara människa på sätt som inga andra vetenskaper lyckas med,

Därför är vetenskapen, rätt använd, ett verktyg i människors händer till att ära Gud – vare sig forskaren tror på Gud eller inte

  • fredspriset gick till FN:s matprogram, World Food Program, för deras arbete att utrota hunger och därigenom bidra till en bättre och mer stabil värld. Den norska nobelkommittén betonade särskilt hur hunger och väpnade konflikter hör nära samman med varandra, och att WFP därigenom är en viktig aktör för fred i världen,
  • i ekonomi till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson för deras utveckling av teorier om hur auktioner fungerar och kan optimeras. Auktioner används i en mängd olika sammanhang, t.ex. vid bostadsköp, på Tradera och på auktionshus. Men de används också när man ska sälja andra saker som elnät, telekom-licenser m.m. och då måste man hitta sätt att genomföra auktionerna så att de blir vinstmaximerande och säkra. 

Ingen one man show

Bakom de enskilda pristagarna gömmer sig ofta en eller flera grupper av människor som på olika sätt har samarbetat, inte sällan under flera decenniers tid. Nobelprisen visar därför vetenskapen från sin allra bästa sida, när de förenar människor från olika tider och platser i en gemensam strävan efter människans välmående. 

Kristna vetenskapare

Flera böcker har skrivits den senaste tiden om hur den kristna tron har varit grundläggande för utvecklingen av den moderna vetenskapen (se till exempel Mats Selanders bok ”Utan Jesus ingen mobil i fickan”). Som kristna får vi gärna bidra till och ta ansvar för vetenskapernas utveckling. Samtidigt menar många att vetenskapen talar mot Gud, vilket blir särskilt tydligt i universitetsmiljön, och vi behöver därför vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor (Matt. 10:16). Därför är det en väldigt positiv utveckling att det vuxit fram nätverk för kristna forskare de senaste åren. Ett sådant har sin utgångspunkt i konferensen “Uppdrag: Guds rike”. Du som har intresse och talang för vetenskap, ställ dessa i Guds tjänst och ta chansen att få stöd av kristna som gått före! Världen behöver kristna vetenskapare som är väl insatta i vetenskapsteori, filosofi, teologi och som frimodigt kan försvara den kristna trons sanning samtidigt som de ställer sig i raden av forskare som i århundraden har samarbetat för att förbättra den värld vi har fått som gåva och ansvar från Gud.