Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. – Matt 22:37–38

Låt mig få börja med att ställa en fråga: Vad är det att älska sig själv? Att älska sin nästa pratar man ofta om i kyrkan, och ibland säger man också att man måste älska sig själv för att kunna älska andra. Men hur gör man det egentligen?

Jag tror att kärlek och respekt hänger tight ihop. Om man tycker om någon bryr man sig om och respekterar den personens åsikter och känslor. När det handlar om att älska sig själv verkar det dock ibland som om vi inte tänker lika klart. Det är lätt att bry sig mer om vad andra människor anser om oss, än vad vi själva tycker och känner. En fälla vi nog alla har gått i någon gång är att bry sig så mycket om andra människors åsikter, att man kompromissar med sig själv. Självklart ska vi värdera våra medmänniskor högt och respektera dem som personer. Men om det går ut över att man inte helt kan vara sig själv, så visar vi egentligen ingen kärlek. Varken till oss själva eller vår nästa. Det kan verka ädelt att sätta andra människor framför sig själv. Men det är inte det om jag inte kan älska mig själv och vara den person som Gud har skapat mig till, samtidigt som jag älskar andra.

Nu till början av versen, till den del som handlar om att älska Gud. Vår kärlek till Gud sätter saker i rätt perspektiv. Min fasta övertygelse är att han vill befria oss från krav, som vi själva och andra har lagt på oss. Jag tror stenhårt på att han är den som gör oss fria, verkligen fria! På korset befriade han oss från synden. Därmed är vi fria från vår skuld och skam. Han har också gjort oss fria från prestation och otillräcklighet. Fria från andra människors och våra egna orimliga krav på oss själva. Vi är fria till att vara hans barn. Fria att leva ett liv i kärlek och respekt till oss själva och andra människor. Vi har blivit fria till att vara oss själva.

Kärleken till Gud ger oss rätt perspektiv. Låt oss därför verkligen älska honom först och bli fria i hans kärlek!