”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.” Matt 7:7-8, 11

Idag har man på många sätt glömt värdet i att vänta på och kämpa för saker, vare sig det är en upplevelse eller något man vill ha t.ex. en resa. Man kan se detta genom hur människor ofta skuldsätter sig för småsaker som till exempel TV och stereoapparater och till och med kläder. Som kristen i Sverige blir man lätt påverkad av det stressiga samhällsklimatet. Det kan göra att vi blir otåliga när vi behöver vänta, man vill att resultat ska komma snabbt och enkelt.

Detta påverkar vårt böneliv. Man kan be om något, t.ex. ledning i en knivig situation och när man ber förväntar man sig ett klart och tydligt svar direkt och om det inte kommer blir man lätt upprörd. Det finns en fara i detta, då det kan bli att man förminskar Gud till en önsketomte som man ”bara” ber till när man behöver något.

I bibeltexten står det ”bulta och dörren skall öppnas för er.” Vi måste vara beredda att be mycket och ofta. Det är ingen ”lätt knackning” vi ska göra på Guds dörr, vi ska bulta. Om vi behöver Guds hjälp, ska vi ropa på honom och inte vara rädda för att göra det för ofta. Gud blir inte irriterad när vi ber!

Genom att verkligen kämpa med Gud, får vi en djupare relation med honom och det är något vi alltid ska sträva efter. Att lämna över någonting i Guds händer är underbart och att bara få tala med universums skapare är en enorm välsignelse.

Vidare i bibeltexten står det att ber vi ska vi få. Gud kommer inte bara lyssna på oss när vi ber, han kommer även att agera. Själv kan jag ibland känna att jag aldrig får några bönesvar eller att Gud lyssnar på mig. Men Gud säger i den här texten att han kommer agera när vi ber. Gud är vår fader och han kommer att svara på bön men kanske inte precis som vi har tänkt oss. Men Gud ger oss det som är gott. Han svarar inte på en bön som han vet kommer att skada oss eller leda oss bort från honom. Vi får inse att Gud har det större perspektivet.

Ett tips är att föra en bönedagbok där man skriver ner böneämnen och kryssar av när man har fått ett svar. Det är lätt att glömma bort böner som man har bett och då uppmärksammar man inte heller ett bönesvar. Att föra en bönedagbok kan vara ett sätt för oss att inse hur mycket Gud verkar i våra liv. Jag har själv prövat det och tro mig resultatet är överraskande positivt.

Bön: Herre, tack för att du lyssnar på mig när jag ber. Tack för att du som är universums skapare lyssnar på just mig. Jag ber dig om hjälp att be mer och att jag ska våga lämna över allt i dina händer.

Sång: ”Det är makt i den bedjandes händer, i sig själva så svaga och små, men mot allmaktens Gud du dem vänder, han har lovat att svar skall du få. ”T. Bjerkrheim, 21 den nya sången