Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:2)

”Varför gråter du? Du har ju inte gjort något.” Än idag kan jag minnas den, som jag upplevde det, stränga rösten från min fröken. Som 6-åring var det inte alltid så lätt att förstå varför jag blev ledsen när andra barn bråkade eller när någon skällde på någon annan. Jag tyckte att jag kunde känna deras smärta men jag visste inte hur jag skulle tackla känslorna, så jag började gråta. Länge trodde jag att det var något fel på mig, för känslorna blev bara starkare med åren. Känslan av att vara fel, göra fel och bara vara annorlunda – den tror jag att många kan känna igen sig i.

Han är också den som ger oss styrka och får oss att vilja bära och dela andras bördor längs livets väg.

Bibelordet ur Galaterbrevet har hjälpt mig otroligt mycket genom livet. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Jesus Kristus som jag följer och älskar, är den som bär allas våra bördor, även när vi själva inte orkar bära dem. Han är också den som ger oss styrka och får oss att vilja bära och dela andras bördor längs livets väg. Hur våra bördor ser ut eller hur vi delar och bär dem är nog väldigt olika, men för mig har det alltid varit viktigt att inte glömma bort att jag vill göra det. Ibland vet jag verkligen inte vad jag ska göra men då ber jag Gud om vägledning och kraft. Det är skönt att bara få lägga mina egna tankar och bördor i Guds händer och lita på att han tar hand om dem.

Idag är jag tacksam för att Gud har skapat oss alla olika. För honom och mina medmänniskor fäller jag gärna tusen tårar och vet att det också är glädjetårar. Glädjetårar för att jag vet att Gud går bredvid mig och för att jag vet att det också finns medmänniskor som vill dela och bära. För att jag alltid vet vart jag kan vända mig och för att den trygghet och kärlek som finns hos Gud, den är till för oss alla och det litar jag på.

Bön

Gud, tack för att du älskar oss alla. Tack för att du ser oss som vi är. Hjälp oss att se varandras olikheter som en styrka och en hjälp för att bära varandras bördor. I Jesus namn. Amen

 

Vilken vän vi har i Jesus – Joseph Scriven, Eva Magnusson, Charles Crozat Converse

Har du sorger och bekymmer,
är du modlös, trött och svag;
Jesus hjälper dig att bära
dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar
ser vår ångest och vår nöd.
Den som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.