Den prostituerade Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än i dag, därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att speja vid Jeriko. (Josua 6:25)

Efter att ha lämnat Egypten, korsat Röda havet och vandrat genom öknen i 40 år kommer Israels folk till slut till sitt mål. Målet är landet Kaanan, med staden Jeriko, som de blivit lovade av Gud. På ett minst sagt speciellt sätt lyckas de besegra folket i Jeriko och inta staden. Berättelsen är ett tydligt exempel på hur Gud hjälper sitt folk.

Tidigt i berättelsen uppstår det dock problem. Två israeliska män har tagit sig in i Jeriko för att speja, men kungen i Jeriko får reda på det. Han sänder ut folk för att hämta spejarna, men en kvinna från Jeriko hjälper dem. Kvinnan heter Rahab. Med risk för sitt eget liv gömmer Rahab de två männen i sitt hus. Hon gör det eftersom hon är övertygad om att Gud är mäktigare än allt och alla.

Rahab var nog inte den som folket i Jeriko hade valt ut till en så viktig uppgift

Rahab var prostituerad. Hon jobbade med att sälja sex. Hon tillhörde bottenskiktet i samhället och ansågs troligtvis vara en skam för staden. När människorna i Jeriko såg henne såg de troligtvis misslyckande – och såg bort. När Gud såg henne såg han tro och möjligheter. Gud valde Rahab när han skulle välja en person i Jeriko till att bli en del av hans plan att befria Israel. Efter det fick Rahab bo i Israel. Hon fick bli en del av Israels folk och i början av Matteusevangeliet står hon med i Jesus släkttavla. Rahab var nog inte den som folket i Jeriko hade valt ut till en så viktig uppgift, men Gud tänker annorlunda.

Se inte ner på dig själv, Gud ser inte ner på dig.
Se inte ner på andra, Gud ser inte ner på dem.

Bön: Gud, tack för att du ser hela mig. Tack för att du älskar mig trots att jag ibland misslyckas. Hjälp mig att se på mig själv och andra med dina ögon. Amen.

Sång: Låt ditt hjärta slå i mig – Benedicte Camilla Vikebø Myren
Jag vill gå dit du går,
vart du än kallar, hjälp mig att följa
Jag vill se dem du ser
Låt ditt hjärta slå i mig

Foto: FreeImages.com/Sias van Schalkwyk
Linnea Svensson
Stockholm. I Insidans redaktion 2016-2020.
DELA
Föregående artikelGud är överst i mitt liv 
Nästa artikelHan som öppnar dörrar