Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande.” (Joh. 20:21)

Har du någon gång sett en polisavspärrning? Ett blått och vitt band som är upphängt och som signalerar att man inte får passera? När jag ser ett sådant band så vågar jag verkligen inte gå förbi det och in i det avspärrade området. Det är knappt att jag vågar gå fram till bandet. Jag har inte befogenhet, auktoritet eller rätt att gå förbi bandet, så jag håller mig på lite avstånd. Men det är egentligen inte särskilt svårt att passera. Det är bara att ta tag i bandet med handen, böja sig ner och gå under så är man på andra sidan. Poliserna gör det hela tiden. För dem är det ingen svår sak att ta sig igenom. Det är deras uppdrag och de har auktoritet att göra det.

Du har den sändning som Fadern har sänt Jesus med. 

Det finns situationer i våra liv när vi inte vågar. Det är nog många av oss som kan känna att det tar emot att berätta för en vän eller en klasskompis att vi tror på Jesus och vad tron innebär. Det kan vara svårt att låta bli att följa med strömmen och i stället stå upp för det som är rätt, sant och gott. Det kan vara situationer av mobbning, av elaka ord i en vänskapskrets, att dricka så mycket att man tappar bort sig själv, att säga till den pojkvän eller flickvän som man älskar att man vill spara den finaste närheten tills man är gift.

När vi hamnar i svåra situationer kan det vara som om det finns ett avspärrningsband framför oss. Vi vågar inte, utan känner oss liksom hindrade från att göra det som är rätt. Men Gud har utvalt dig och sänt dig, han har gett dig makt och auktoritet att bortse från rädslan och de sociala avspärrningsbanden. De är inte för dig. Du har Guds frid. Du har den sändning som Fadern har sänt Jesus med. Du har den helige Ande. Du har rätten att söka det som är Guds vilja och att förverkliga hans vilja här på jorden.

Bön
Gud, hjälp mig att leva för dig. Tack för att du ger mig rätten att göra det. Förlåt mig det som jag har gjort och inte gjort som skadat mig, andra och relationen till dig. Amen.

Sv Ps 89 – H. Nkounkou, O. Berglund

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
Av hjärtat sjunga ditt lov och pris
Med glädje vill jag ditt ord förkunna
Som gör den svage vis

Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda
Att andra där din kärlek kan se
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda
Då kan din vilja ske 

Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer
Jag döljer livet som du oss ger
Som Jesus kom att oss uppenbara
Då han till oss steg ner 

Gud, låt ditt ord… 

Gud, låt oss känna din Andes ledning
Så att vi vet att din väg vi går
Låt elden brinna i våra hjärtan
Till dess vi målet når 

Gud, låt ditt ord…