”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes 41:10

Gud är vår styrka

Som kristen är det lätt att tänka att Gud kommer se till så att vårt liv blir perfekt och problemfritt. Gud är trots allt både allsmäktig och kärleksfull. Men livet med Jesus blir inte alltid som vi har tänkt oss. Förr eller senare upptäcker vi att det är en kamp att följa Jesus och att tron har ett pris. Det kan innebära uppoffringar, mobbing och utanförskap eller i värsta fall förföljelse och lidande. När detta händer har vi lätt för att bli rädda. Vi kanske börjar dölja vår kristna tro och kamouflera oss bakom en ”världslig” livsstil. Eller kanske vi blir arga och besvikna. Vi känner oss övergivna och obetydliga i Guds ögon.

Det är ofta i lidandet som vi känner Guds närvaro starkast och som vår tro växer mest.

Att upptäcka att Gud ibland tillåter lidande och prövningar är fruktansvärt jobbigt. Ibland kan vi i efterhand se att lidandet har fått betyda mycket för vår tro. Det är ofta i lidandet som vi känner Guds närvaro starkast och som vår tro växer mest. Men för det mesta kan vi inte förstå varför vi drabbas av svårigheter på grund av att vi är kristna.

Bibeln innehåller inga garantier för att vårt liv kommer att bli perfekt och problemfritt. Tvärtom berättar den om lidande och prövningar som en naturlig del av att vara kristen. Däremot är den full av löften om att Gud ser oss och är med oss i allt det som är svårt. Gud är med oss och därför finns det ingen anledning för oss att vara rädda. Vi kommer aldrig att bli helt ensamma och övergivna för även om hela världen skulle vända sig emot oss så skulle aldrig Gud göra det. Han, som är både allsmäktig och kärleksfull, har lovat att ge oss styrka när vi inte orkar mer och hjälp när vi inte vet vart vi ska ta vägen.

Kanske har du just fått uppleva att den kristna tron har ett högt pris och att livet med Jesus inte alltid är enkelt. Kanske känner du dig annorlunda, utstött och ensam på grund av din tro. Kanske skrämmer det dig, eller gör det dig arg och besviken. Oavsett vad, så vill Gud säga till dig att du inte har någon anledning att vara rädd. Förtrösta på honom istället. Inte därför att inget ont någonsin kommer att drabba dig men därför att universums skapare själv står på din sida – och han lämnar dig aldrig.

Bön: Tack Gud för löftena i ditt ord. Tack för att du alltid är med mig, för att du styrker mig och leder mig och för att du aldrig någonsin överger mig. Hjälp mig att mer och mer förstå detta.

Sång: Och jag har allting i min hand. Din framtid har jag stakat ut. Jag vet ju allt vad du behöver dag för dag. Var inte rädd jag älskar dig. Du kan lita på mitt ord, och du ska se hur jag ska leda steg för steg.

”Allting i min hand.” (Lova Vidare sång nr A2)