Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matt 6:33)


Flera av oss har säkert hört versen om att söka Guds rike först, tillräckligt många gånger för att kunna den utantill. För mig har versen till och med känts tjatig emellanåt, men jag har samtidigt insett att det är en vers som behöver upprepas. Fast viktigast av allt är att vi faktiskt fördjupar oss i innebörden och använder den i vår vardag.

Många gånger kommer jag på mig själv med att försöka lösa livets olika problem på egen hand, med hjälp av andra människor eller på något annat sätt. Jag har insett att Gud ibland blir den sista lösningen när jag inte lyckas reda ut situationen som uppstått. Men Gud vill ju vara en del av vår vardag, av våra tankar, funderingar och handlingar. Det vill han av sin enorma kärlek, för att han har skapat oss och för att han älskar oss. Precis som en förälder involverar sig i sina barns liv, så vill Gud att vi involverar honom i våra liv. Han kommer inte att tvinga sig på dig – hans största önskan är att du av kärlek och egen vilja väljer honom och söker honom först.

Guds kärlek till dig är oändlig, oavsett omständigheterna!

För om du aktivt väljer att vända dig till Gud i första hand och söker efter hans rättfärdighet så kommer allt det andra också. Du kommer att finna stöd och få hjälp att fatta beslut. Du kommer att finna vägledning för att hitta rätt när du är vilse i livet. Du kommer att bli upprättad, läkt, tröstad, älskad och förlåten, för Guds kärlek till dig är oändlig, oavsett omständigheterna! Ibland kan vi behöva vänta på ett svar, ha tålamod och förståelse för att saker kanske inte blir som vi har föreställt oss. Då är det viktigt att vi förlitar oss på Gud och hans kärlek. Han ser livet ur ett gudomligt perspektiv som vi inte kan föreställa oss och även om vi ibland inte tycker att det märks, vill han oss alltid det absolut bästa. 

Bön

Tack, Gud, för att du älskar och vägleder mig. Jag ber om vishet att söka dig först. Jag vet att du tar hand om mig och jag vill involvera dig i mitt liv. Amen.

 

Regerar i ditt ljus – Reuben Morgan, Jason Ingram (svensk översättning av Hillsong Church Stockholm)

Min Gud
Jag sträcker mig mot dig
Din kärleks rikedom
är alltid nog för mig
Inget kan jämföras med Dig
Herre regera över mig