Bara hos Gud har du din ro, min själ, från honom kommer mitt hopp. (Ps 62:6)

Stress är något som ofta är påtagligt i vår vardag. Vi har alla känt den, lättare eller svårare. Vi stressar över många olika saker, både sådant som vi inte vet hur vi ska påverka och sådant som ligger långt bortom vår förmåga att påverka. Under förra året, med pandemin, kämpade många med båda delar och de flesta av oss ställde säkert samma frågor: Vad kan jag själv göra eller inte göra? Vad kan jag påverka och inte? Vad är rätt och vad är fel? Många människor var mer ensamma än vanligt och den stress som skapas i ensamheten kan vara överväldigande. Då måste vi komma ihåg att Gud alltid är med oss. Genom bönen finns han alltid nära.

Hos Gud kan vi lätta våra hjärtan och andas ut.

Det vi faktiskt kan göra i stunder när stress och ovisshet tar över, är att vända oss till Gud. För att söka svar, ja. Men framför allt för att få sinnesro. Bara hos Gud har du din ro, min själ, från honom kommer mitt hopp (Ps 62:6). Hos Gud kan vi lätta våra hjärtan och andas ut. I honom får vi styrka. Vi är inte allsmäktiga. Vi är alla vanliga människor med begränsade kunskaper och möjligheter att påverka. Det är stressande att inte veta vad som ska hända eller att kanske veta men ändå inte kunna göra något. Vi är inte allsmäktiga, men Gud är det. I tro och tillit kan vi lämna vår stress och våra bekymmer till honom. Han vill lyfta bördan från våra axlar och hjälpa oss att se allt lite klarare. I Psaltaren står det också: Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten (Ps 91:11-12). Gud är större än all vår stress och oro.

Bön

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.

 

Bara i dig – Bengt Johansson

Bara i dig har min själ sin ro.
Bara i dig, min Gud.
Från honom kommer mitt hopp.
Bara han är min klippa,
min frälsning och min borg.
Jag skall inte vackla.