Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. (1 Mos. 3:21)

I början var allt perfekt. Vi levde i fullständig gemenskap med Gud och vår tillvaro var god. Gud gav oss allt vi behövde i överflöd. Han förbjöd bara en enda sak: att äta frukten från ett specifikt träd i trädgården. Just detta gjorde människan. I den sekunden ändrades allt. Människan litade inte på Gud utan valde att sätta sig själv högst. Vi ville inte vara beroende av Gud, utan vara Gud.

Människan har sabbat allt genom att inte lita på och lyssna till Gud. Död, skuld och skam är nu en del av den här världen. Gud har gett oss allt och har inga skyldigheter gentemot oss i situationen som uppstått. Det är människan som har valt att vända sig bort från allt det goda Gud erbjuder. All skuld ligger på människan och Gud har all rätt i världen att vända oss ryggen och överge oss. I just detta mörka, dystra läge med sorgliga framtidsutsikter visar Gud på nytt sin godhet. Inte en enda sekund överger han människan. När Adam och Eva berättar vad som har hänt gör han kläder till dem. Skammen de känner har de själva dragit in i världen, ändå lämnar Gud dem inte åt sig själva utan förser dem återigen med det de behöver för att möta denna mörka och tuffa värld.

Inte en enda sekund överger han människan.

Gud möter oss i vår situation. Han ger varken upp eller överger oss och vi kan vara trygga i att vi aldrig står ensamma. Gud prioriterar relationen till dig så högt att det inte spelar någon roll hur mycket du klantar till det. Han finns där redo med nåd och förlåtelse i samma stund som du vänder om till honom. Och inte nog med att Gud finns vid din sida i din situation just nu. Han har lovat att vi en dag återigen ska kunna leva i fullkomlig gemenskap med honom, i en värld utan ondska och synd. Gud satte en räddningsplan i rullning redan från början för att laga det vi förstört. Detta, det är Guds villkorslösa, gränslösa kärlek till människan – och allt vi kan göra är att ta emot.

Bön

Tack, Gud, för att du förlåter och ger oss allt vi behöver trots att vi inte förtjänar det. Amen.

 

Din godhetBo Järpehag

Jag älskar Dig, för Din nåd ska aldrig svika
Alla dar är jag buren i Din hand
Från den stunden när jag vaknar
Tills jag lägger mig igen
Vill jag sjunga om Din godhet, min Gud
Du har alltid varit trofast
Du har alltid varit god, så god
Så länge jag har kraft att andas
Ska jag sjunga om Din godhet, min Gud
Din milda röst, den har lett mig genom elden
När natten föll var Du ändå alltid nära
Du är min gode Fader, Du är min bästa vän
Och jag har levt i Din godhet, min Gud
Du har alltid varit trofast
Du har alltid varit god, så god
Så länge jag har kraft att andas
Ska jag sjunga om Din godhet, min Gud