”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet och tålamod.” (Kol 3:12)

Vårt kristna liv här på jorden innebär en inre kamp mellan vår längtan att älska och tjäna Gud och att leva efter vår egen vilja. Det är svårt att älska Gud och vår nästa hela tiden, men ska vi vänta på att bli helhjärtade?

Jag tänker ofta att när jag släpper in Gud i mitt liv så kommer kärleken för min nästa och Gud mer och mer. Det stämmer att vår tillgivenhet till Gud blir större när vi söker honom. Samtidigt vet vi att vi inte är fullkomliga. Versen blir lätt bara en påminnelse om hur vi borde leva. Trots det är Paulus uppmaning tydlig. Ordet ”klä” betyder att det inte är jag som ska prestera kärlek, barmhärighet, godhet, tålamod. Gud är kärlek och han ger oss förmågan att älska honom och varandra.

Vi kan visa innerlig kärlek till vår nästa trots våra brister, för att någon har älskat oss först. Och det är Jesus.

Men hur ska jag kunna vara äkta och leva efter detta när Gud vet hurdan jag är? Blir inte det falskt? Nej, kärleken är inte falsk bara för att den inte har sitt ursprung i oss. Däremot betyder det att vi inte kan ta åt oss någon ära. Men vi kan vara innerliga och älska trots våra brister, för att någon älskat oss först. Och det är Jesus. Han ser behovet av kärlek. Vem i min närhet behöver bli sedd?

Om jag ställer mig till andra människors förfogande är det lätt att tro att den jag hjälper bara är mottagare och att jag kommer bli utnyttjad eller att det bara kommer ta av min energi och tid. Så kan vara fallet, men det kan också vara en enkel undanflykt. Hjälp och omsorg för våra medmänniskor är inte ett utbyte av tjänster. Det är ett möte som gör någonting med oss. I möten då jag har fått vara till hjälp för andra människor är personligen de stunderna jag upplevt Guds kärlek som starkast.

Så vad gör jag om jag inte känner för att älska min nästa? Ett svar är att det i alla fall inte leder mig någonvart att sitta och vänta på att bli helhjärtad. Vi kommer aldrig känna för att älska Gud och vår nästa hela tiden. Om vi gör gott mot vår nästa och ber om Guds kärlek till personen, för att den är skapad av Gud och har sin främsta identitet i Gud – vare sig den vet om det eller inte – kommer vi att älska den lite mer. Fråga dig själv: vad skulle jag gjort i denna situation om jag älskade Gud och min nästa av hela mitt hjärta?

Bön: Gud, ge mig dina ögon och ditt hjärta för mina medmänniskor.

Sång: Du gav ditt liv och visade mig vad kärlek är. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Lär mig älska dig, Jesus. – Här inför dig, text och musik: Lennart Hall.