Herren ska alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar.

Jes 58:11

Du behöver inte känna dig ensam eller osedd, för Herren har lovat att alltid leda dig och vara med dig. Inte heller behöver du känna att du måste pressa fram så mycket som möjligt av dig själv, för Herren har gett löfte om att styrka dig och ge dig det du behöver.

Men ändå är vi säkert många som någon gång har upplevt att tillvaron är som att befinna sig i en öken. En andlig torka där ens rop efter Gud ekar i den ändlösa ödemarken eller där bönerna bara är ord som stakar sig fram ur munnen.

När du inte kan känna Guds närhet eller ledning kan skuldkänslor lätt komma. Kanske känns det som om du inte duger och att din tro inte är tillräckligt stor. Eller du upplever kanske att du måste göra mer för att Gud ska bry sig om just dig – en liten prick bland alla världens människor. Klart att Gud lägger uppmärksamheten på de ”riktigt kristna” som har en stark tro och stor tillit till honom, tänkter du. Men även en sådan person hamnar någon gång i en andlig torka och i liknande tankar.

Gud är trofast och nära. Även om bönerna som stakas ut är som tomma meningar, har de en mottagare som lyssnar på dem. Någon som älskar dig för den du är.

Kristendomen är en relation till Gud som Jesus har återupprättat. Och eftersom det är en relation är Gud personlig med var och en av oss. Så när vi läser dessa verser: Herren ska alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar, så är det just till dig som Gud vänder sig. Gud sa det till Jesaja och han säger det till dig.

Gud har skapat dig för att han ville det. Därför vill han mer än gärna ha en relation med dig. Han kommer inte att lämna dig, utan vet vad som är bäst för dig och vill leda dig. Vill du låta dig bli ledd av honom? Vill du bli som en vattenrik trädgård där vattnet aldrig sinar? För det är precis vad Jesus kan göra med oss. Bara han kan ge oss det levande vattnet.

Bilden av en trädgård där vattnet aldrig tar slut och växterna inte torkar och dör, är en bra bild för det levande vattnet som vi får dricka av. Det är det vattnet som Jesus erbjöd kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4). Jesus säger att vattnet han ger ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv.

Sök styrkan hos Jesus. Låt honom fylla dig med levande vatten. Det vi vet är att det inte är med vilket vatten som helst, utan vatten som kan förvandla och ge kraft och evigt liv. Hur han gör vet bara han själv, men vi kan få säga vårt ja till honom.