Min hjälp kommer från HERREN som har gjort himmel och jord.
Ps 121:2

Har du problem i livet som känns hopplösa, stunder där du inte kan se någon utväg? Psalm 121 ger dig svaret på frågan vart du ska vända dig i de situationerna.

Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? (v 1)

Bergen är en bild för ett otryggt ställe där överfall från rövare kan ske. Kanske finns det många saker runt omkring dig som gör att din tillvaro känns både otrygg, hotande och skrämmande. Du lyfter upp blicken mot bergen av bekymmer, krav och stress som finns runt omkring dig. Känslan av otillräcklighet gnager ständigt i dig. Eller kanske är det så att du känner dig ensam. Du har ingen som riktigt lyssnar eller förstår dig. Kanske har du en sjukdom eller skada som hindrar dig mycket i det dagliga livet. Eller kanske kan du inte få någon bukt med de synder du sliter med. När du kämpar mot dem känns det som om de bara blir större och fler. Du tvivlar kanske på om Gud verkligen finns överhuvudtaget. Förtvivlat ropar du: ”Varifrån ska min hjälp komma?”

Min hjälp kommer från HERREN som har gjort himmel och jord.
(v 2)

Mitt i allt det otrygga finns det en person där du kan hämta din hjälp hos. En person som bryr sig om dig och hur du har det. Det är HERREN. Han som har designat och gjort himmel och jord. Han vill vända din blick från det hopplösa och mot sig själv, hjälparen. Det är hos honom som du ska hämta kraften, din identitet, din trygghet och din hjälp. Han som har makt att skapa himmel och jord ur intet med ord, han har också makt att gripa in i ditt liv.

Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
(v 3–4)

Det är ingen passiv Gud som bara har ”telefontid” mellan kl 8–9. Nej, han som har lovat att bevara dig är en aktiv Gud som är vaken dygnet om och hör sina barns rop om hjälp. Han vakar över dina steg. Han har omsorg om dig.

HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida.
(v 5)

Gud lovar ännu en gång att han ska bevara dig. Men kom ihåg att ”HERREN bevarar dig” inte innebär att du alltid får gå på lätta vägar. Bibeln säger aldrig att man inte har problem som kristen. Men vad den säger är att Gud lovar att gå med dig, hjälpa dig samt ge dig kraft och styrka under dessa stunder. I Psalm 23:1b lovar Han att ge dig allt som du behöver. Han lovar dig också att sända sina änglar för att skydda dig på dina vägar. (Ps 91:10) Han är med dig, även om det inte alltid känns som så. Han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.
(v 6)

Solen kan vara orsak till utmattning och torka, så att man måste söka skydd i skuggan och vid vattenkällan. Månen ansågs förr vara orsak till demoner. Men inget av detta ska kunna skada dig säger författaren till denna psalm. Gå till Jesu vattenkälla och fyll din törst och din längtan med Hans vatten!

HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.
(v 7)

Gud ska bevara dig från allt ont som kan skada din själ. Han vet hur svårt det är att leva på den här jorden, för han har själv vandrat omkring på den. Han tänker på din själs räddning för han vet att det väntar en evighet efter detta livet. Han vill vara med dig i evigheten. Därför vill han bevara din själ.

HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. (v 8)