Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Ef. 3:16-19)

 Jag tror att du, precis som jag, ibland ställs inför frågan ”Hur känns det?”. En fråga som säkert är formulerad i all välmening men som lätt blir stor och svår. Svaret bär ofta på fler nyanser än en. Känslor och tankar spinner snabbt iväg. För hur känns det, egentligen?

Gud blev människa för att upprätta relationen mellan sig själv och mänskligheten, och han ber oss om en enda sak: att tro på honom. Du är inte skapad för att ditt hjärta ska vara fyllt av oro. Du är skapad till att sätta din tro och tillit till Gud, utan att ha svar på allt. Jesus löfte om en frid som den här världen inte kan ge, gäller dig. Den helige Ande vill inget hellre än att omvandla det till verklighet i ditt liv. Anden, Hjälparen, vill leda dig in i sanningen om vem Gud är och vem du är.

Du är inte skapad för att ditt hjärta ska vara fyllt av oro.

Men så var det det där med känslorna. Kan jag bygga mitt liv på den grund som Jesus ger även om jag befinner mig i mitt livs storm? Eller om jag rent av inte känner eller upplever det minsta av hans närvaro i mitt liv?

När vi bygger vår tro och tillit på vår egen känslobarometer hamnar vi lätt ur kurs. Bibeln säger att ingenting är omöjligt för Gud. Det betyder att han inte är beroende av våra känslor, filter och begränsningar. Det Gud vill göra är att ge oss tro så att vi kan ta emot den förvandlande kärleken som han ger. En kärlek som är villkorslös och en förvandlande kraft given av nåd, det vill säga oförtjänt godhet. Det enda Gud vill ha i utbyte är din tillit. Inte dina känslor i första hand, utan din tro.

Genom Jesus död och uppståndelse får vi del av upprättelsen. I varje säsong av livet är Gud för dig. Du är skapad för en relation med honom. Han räcker dig sin hand och säger: Tro på mig!

Bön

Fader, vi tackar dig för att du är evig och sann. Lär oss att fästa blicken på dig och dina löften när stormar reser sig. Låt oss förstå att du bara vill oss gott. Amen.

 

Vid foten av ditt kors – Wilhelm Dahlroe, Linda Sandgren, Sarah Lundbäck Bell

Vid foten av Ditt kors
lämnar jag allt som jag bär
och lyfter upp min blick

Det finns inget jag kan dölja
Du ser rakt igenom mig
Jag kan se i Dina ögon
att Du ser och älskar mig