”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Matt 18:20

”Be och lyssna in vad Gud har att säga och lita på hans löften, kärlek och kraft.”

Man kan läsa i Bibeln att folk blir frälsta i hundratal, till och med tusental ibland. Hade det kunna hända i Sverige idag? Vad hade hänt om jag hade ställt mig på Sergels torg mitt i Stockholm med en mick och ropat ut vad Jesus har gjort för mig? Jag hade inte blivit så populär tror jag. Jag tror heller inte att jag ska gå in för att försöka omvända så många som möjligt åt gången. Nej, jag tror att vi istället får lita på att Guds ord och bön gör skillnad. I Matteusevangeliet kan vi läsa att om två eller fler samlas i Jesus namn så har han lovat att vara mitt i bland dem. I dessa möten kan vad som helst hända! Be och lyssna in vad Gud har att säga och lita på hans löften, kärlek och kraft. Ingenting är omöjligt för vår himmelske far! Låt oss samlas tillsammans och be för vår omgivning, våra familjer och vänner. Det gör skillnad! Jag tror att det är viktigt att inte stirra sig blind på att vi måste starta eller vara med om väckelse. Nej, försök istället se Guds rika löften och gåvor och dela med dig av dem och fortsätt samlas och be om att så många människor som möjligt ska få möta Gud. Och vara närvarande där du är. Prata med människor, var givmild och generös, lev på ett sätt som sprider sann glädje och äkta kärlek – genom det kan du peka på Gud. Detta måste komma innefrån och ut, så låt dig fyllas av Guds kärlek så att du, tillsammans med Gud och som hans verktyg, kan sprida den vidare till människor i din närhet. Kom ihåg att det blir fest i himlen för alla människor som lär känna Gud – varje person är så viktigt för Gud!

Bön: Gud hjälp mig att sprida din kärlek och lyssna in dig så att jag får vara ditt verktyg.


Sång: Saliga visshet, Jesus är min!
Himmelens glädje fyller mitt sinn.
Född av Hans Ande, ren i hans blod,
får jag förtröstan, styrka och mod.
Han är min glädje, Han är min sång,
Honom jag prisar livsdagen lång.
Han är min glädje, Han är min sång,
Honom jag prisar livsdagen lång.
Av: Fanny J Crosby