Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. (Ps 16:11, Bibel 2000)

Många gånger i Psaltaren möter vi Gud som aldrig överger, som finns nära och som hjälper när livet är svårt. Gud sträcker ut sin hand – den högra handen som står för nåd och välsignelse – och stöttar den som riskerar att falla.

Bibelversen som jag citerar återfinns i psaltartexten för annandag påsk i Svenska kyrkans evangeliebok. Den dagen handlar alla bibeltexter om möten med den uppståndne. Vi läser om hur två lärjungar vandrar till Emmaus och får en medvandrare i Jesus, som de i början inte känner igen. När deras ögon öppnas blir deras önskan och vädjan: Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut (Luk 24:29). När ögonen öppnas vill de ständigt vara i Guds närhet, i glädjens fullhet och ljuvlighet. De vill ha Jesus vid sin sida för alltid. När sedan övriga lärjungar får möta Jesus efter uppståndelsen blir Jesus ord till dem: Frid åt er alla (Joh 20:19). Jesus kommer med hopp och mod till den som behöver och visar vägen till livet.

När allt hade slagits i spillror kunde något nytt resa sig därur.

När allt hade slagits i spillror kunde något nytt resa sig därur. När döden blev definitiv visade det sig att den inte var slutet utan början på något nytt. Sakta föll pusselbitarna på plats och hoppet återvände till lärjungarna. Strimmor av ljus lyste upp och gjorde löftet synligt, på samma sätt som solen kommer tillbaka och naturen vaknar till liv igen när vi nu går en ny vår till mötes. Löftet om att döden inte var slutet utan början på något nytt som skulle räcka bortom alla gränser gör skillnad varje påsk, liksom varje dag. Genom Jesus död får vi del av det liv som aldrig dör. 

På samma sätt som lärjungarna förändrades i mötet med Jesus får vi hoppas och tro att våra liv får mening i mötet med den uppståndne. Vi får be honom stanna hos oss och stämma in i psalmistens ord: Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.

 

Bön

Herre Jesus Kristus, gör våra hjärtan brinnande och öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Låt oss glada berätta för andra att du lever. Amen.

Var glad, för Kristus lever – Sv. Ps. 743:4, T. Littmarck, J. Steurlein

Var glad, för Kristus lever!
Kom låt oss gå med bud.
I trångmål eller framgång,
vi går i Jesu namn.
Kom med och låt oss sjunga
om hans uppståndelse.
En enda lovsång ljuder
nu och i evighet.