Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

(Fil 4:4)

Detta är en väldigt uppmuntrande vers och kanske också en självklar vers för många när man tänker efter. Och vi har verkligen all orsak att vara glada!

Vi har en Gud som älskar och aldrig lämnar oss. En Gud som känner oss rakt igenom och som har skapat oss till sin avbild. Vår Gud gör vad som helst för oss, och det stora beviset för det är Jesus. I och med Jesus så har vi också evigt liv. Vi får leva i frid och glädje över att vi kommer få tillbringa en evighet tillsammans med Gud och våra syskon i tron.

Hur många gånger har jag inte tänkt ”vad glad jag är att jag är kristen”, när jag har kollat mig runt omkring och sett hur världen bara faller mer och mer? Eller när jag hör kompisen berätta något som kan skada henne. Väldigt ofta kan vi läsa om kändisar som söker sig mer och mer till olika samfund, sekter och så vidare för att hitta glädjen och meningen med livet. Då är det en otrolig glädje att veta att vi har sanningens Gud och att han har köpt oss fria.

Att vi kan känna denna innerliga glädje över att vara kristen grundar sig i det Jesus gjorde för oss på korset. Vi får också låta denna glädje vi känner från Gud genomsyra våra liv så att det syns utåt att vi är glada över vår frälsning och över vår vän Jesus.

Det är nåd att vi får känna att vi har vår glädje i Gud och denna vers är full av nåd. Så ha er glädje i Herren och låt den glädje genomsyra era liv.

Bön:
Herre, tack för att vi få ha vår glädje i dig. Tack för att detta är möjligt genom att Jesus dog för oss på korset. Herre, jag ber att den glädjen som vi får ha i dig skall genomsyra våra liv och att det skall synas runt omkring i vår omgivning. Amen.

Sång:
Det flödar glädje, wohohow, det flödar glädje.
Levande vatten från tronen strömmar igenom mig.
Det flödar glädje, wohohow, det flödar glädje.
Jag har mitt namn skrivet i livets bok.
Jag har mitt namn skrivet i livets bok.
Halleluja!

Text och musik: © Håkan Reimer