Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och blev stilla. (Luk. 7:24)

När fartyget Titanic åkte ut på sin jungfruresa i april 1912 sades det att fartyget var osänkbart. Man antydde till och med att inte ens Gud själv kunde sänka det. Mer än 100 år senare vet vi att det inte gick som man hade trott för Titanic. Världens då största fartyg hamnade på Atlantens botten. Fartyget sjönk på grund av en kollision med ett isberg. Människan kunde inte rubba naturens lagar genom att bygga ett osänkbart fartyg.

Det finns inget isberg som Gud inte är mäktig att flytta och ingen storm som han inte kan stilla.

I Lukasevangeliet 7:22-25 kan vi läsa om ovädret när lärjungarna satt i sin, i jämförelse med Titanic, lilla båt på Galileiska sjön. Förmodligen kände de sig ganska hjälplösa och rädda. Lärjungarna bad till Jesus om hjälp, han grep in och stormen stillades. Till skillnad från Titanic och andra båtar som är byggda av människohand så får du, jag, och även lärjungarna på Galileiska sjön, lov att sitta i en osänkbar båt tillsammans med honom som styr över universum. Med Jesus i din båt sitter du helt och hållet säkert. Det finns inget isberg som Gud inte är mäktig att flytta och ingen storm som han inte kan stilla. Oavsett hur mycket eller lite det stormar i ditt liv så kan du vara viss om en sak: Om du har Jesus med i din båt så behöver du inte vara rädd. Med Jesus i din båt kan du inte bara sitta lugnt mitt på ett stormande hav, du får också be om att han ska stilla stormen. Precis så bad ju lärjungarna Jesus om hjälp. Liksom lärjungarna får vi sitta i samma båt som honom som också har makt att befalla vinden och vågorna att bli stilla! Alltså, för en säker båtfärd: Bjud med Jesus i din båt om du inte redan gjort det!

 

Bön

Tack, Jesus, för att det finns en fullkomlig trygghet i din famn. Hjälp oss att komma till dig med allt vi bär på.

Du omsluter mig på alla sidor – Musik: refr. Hans-Lennart Raask, vers Märta Svensson, text: refr. Ps 139:5, vers Arne Höglund

Du omsluter mig på alla sidor
Och du håller mig i din hand
Du omsluter mig på alla sidor
Och du håller mig i din hand 

1. När min väg går genom täta dimmor,
nära branta stup och djupa vatten,
då finns Du ändå på alla sidor.
Ja, du leder genom natten. 

2. När min tro är svag och modet sviktar,
och jag känner rädslans kalla vindar,
då vet jag ändå att Du är nära.
Du har lovat vara med alla dar.