Simon Petrus svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds Helige.” (Joh. 6:68–69)

Det är oroliga tider nu. Världen står i brand. Det är krig över stora delar av världen, Mellanöstern drabbas av fruktansvärda jordbävningar och överallt får vi ta emot nyheter om terror, fattigdom och andra hemskheter. Det är lätt att bli förtvivlad och gå vilse. Och samtidigt är det här och nu, precis här och nu, som den treenige Guden har kallat just dig att vara hans lärjunge. Min uppmaning till dig är att varje gång du känner att hoppet falnar och oron närmar sig, teckna då dig själv med korsets tecken och be om mod, om kraft och om vägledning att vara hans lärjunge.

Det finns inget mörker som är för mörkt för Gud.

Det finns inget mörker som är för mörkt för Gud, ingen oro som är för stor och ingen hopplöshet som inte går att vända till hopp. När det var mycket oro kring lärjungarna och många förargade sig över Jesus ord och drog sig undan från honom, då stod Petrus kvar. I denna oroliga tid vill jag särskilt lyfta fram Petrus som ett av Kristus helgon, en förebild som ger oss en fast riktning i vårt lärjungaskap. När vi förfasas och inte vet vad vi kan göra – då kan vi lyssna till Petrus som knäckt koden: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.” Genom vår tro på Kristus kommer vi att bli rustade med allt vad vi behöver för att orka, för att hoppas och för att fortsätta tjäna Guds helige här och nu. 

 

Bön

Herre Jesus, du som har det eviga livets ord. Vi vet att du är Guds helige. Ge oss kraft, mod och styrka att fortsätta tjäna dig i en mörk värld. Lär oss att alltid hålla fast vid dig. I Jesu namn. Amen.

Än finns det en värld – Den Svenska Psalmboken 62:2, O. Hartman, G. Aulén

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.