Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Apostlagärningarna 27:25

Föreställ dig hur Paulus ställer sig framför en missmodig besättning. Skeppet som de befinner sig på kastas runt på ett stormande hav. Varken sol eller stjärnor har synts på flera dagar och det har gått lång tid sedan de senast åt. Som om detta inte är nog har besättningen tvingats kasta last och skeppsutrustning för tusentals kronor överbord. Jag behöver nog inte berätta mer för att du ska förstå att katastrofen är ett faktum. Nu handlar det bara om att överleva. Hur kan Paulus peppa besättningen mitt under denna nära döden-upplevelse?

Det som Gud har sagt väger tyngre än vad han själv tänker och känner.

Svaret är att han ser situationen i ljuset av vad Gud har sagt till honom. Genom en ängel har Gud lovat att Paulus ska komma fram dit han är på väg och att alla ombord kommer överleva. Paulus väljer att lita på orden trots vågorna som rasar mitt framför hans ögon. Det som Gud har sagt väger tyngre än vad han själv tänker och känner.

Vi litar oftast mest på vårt eget förnuft. Att Paulus lyssnar mer på Gud än på sina egna tankar och känslor får utmana oss. Det är lätt att bortförklara händelsen eftersom Paulus får ett direkt tilltal från Gud. Något sådant skulle ju aldrig hända idag och definitivt inte oss, kanske vi tänker. Men då missar vi något viktigt – Gud har ju talat vartenda ord i hela Bibeln till oss! Det som står där är lika direkt från Gud som om en ängel hade besökt oss.

Om Paulus hade litat på sitt eget förnuft hade den naturliga reaktionen varit att känna fullständig panik. Han befann ju sig på ett skepp som skulle sjunka vilken minut som helst. Genom att lyssna till det som Gud säger får Paulus istället känna hopp. På samma sätt kan vi få perspektiv på våra liv när vi lyssnar på Gud. Bland allt förnuftigt vi gör varje dag finns något som verkligen är förnuftigt. Bland allt vi lyssnar till varje dag finns något som verkligen är värt att lyssna till. Bland allt vi litar på varje dag finns något som verkligen går att lita på.

Anna Andersson, Lund

Bön:
Gud, tack för att du ser tillvaron i ett större perspektiv. Hjälp mig att förstå och lita på det som du säger.

Sång:
Även om vi inte ser vägen
Kan vi tro och hoppas på dig
Allt som du har sagt, allt som du har lovat
Kommer att ske förr eller senare

Allt som är bestämt, det som står skrivet
Kommer att ske förr eller senare
Allt som du har sagt

(Allt som du har sagt – Micke Fhinn)

Foto: FreeImages.com/Sias van Schalkwyk
Anna Andersson
Lund. I Insidans redaktion 2016-2020.
DELA
Föregående artikelInsidan är viktig!
Nästa artikelJesus vill ha insidan