Hem Min understrykning

Min understrykning

Ett mäktigt byte

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som...

Där glädje och förlitan finns

Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer...

En pelare i vardagen

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Ordspråksboken 4:23 Denna vers talade till mig redan som 13-åring och har genom...

Gud är vår pappa

Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Hosea 11:4b (Bibel 2000) Ibland...

Viktig vishet

Visheten är det viktigaste. Vinn vishet, vinn förstånd med allt du äger. Ordspråksboken 4:7 I det moderna samhället lever vi för att öka vår kunskap. Hela...

Samla inte sura miner

Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26-27 Jag har ganska lätt...

Oavsett sociala medier

Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig". Jeremia 31:3 Det...

I Guds kraft

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13 Ibland tar jag på mig uppgifter som visar sig vara för många eller för stora....

En trygg framtid

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett...

Lättare steg

Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Ordspråksboken 3:6 När jag är med i ett kristet sammanhang som läger, gudstjänster...

Hjälp min otro!

Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!” Mark 9:24 Vid ett tillfälle när jag samtalade med en präst tog han upp den här versen....

Den bästa energikällan

Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Matt 11:28 Ibland kan livet kännas tungt. Allt...

Jesus grät

Jesus grät. Johannes 11:35 Vi är alla ledsna ibland, det är en del av livet. Vi hanterar också våra känslor på olika sätt. Själv tycker jag...

Ett annorlunda sätt att möta ondskan på

Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand . Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon...

Lämna din oro till Gud

Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
 Matt 6:34 Jag har lätt...

Ett evigt hem

Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. (Ps 23:6) Hemma. Ett ord...

Inte ensam i elden

Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig,...

Bestående mättnad

Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” Johannesevangeliet...

Det blir bättre hos Gud

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Rom 8:18 Det här bibelordet...

Jag klarar allt i honom

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft – Filipperbrevet 4:13 Detta anses ofta som ett ”cheesy” bibelord eftersom det är klassiskt och något som...

Gud har koll

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den...

Rättfärdighet som gåva

Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras...

En speciell vila

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok...

En tröstande pappa

... han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva...

Total trygghet

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett...

Vila hos honom

I frid kan jag lägga mig ner och sova,
 för bara du, Herre,
 låter mig bo i trygghet. (Psaltaren 4:9)  Det finns nätter...

I jämförelse med himlen

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår (Rom 8:18) För mig...

Han har funnit dig

Han fann honom i öknens land, i ödslig, tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård, han bevarade honom som sin...

En rättmätig arvinge

Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli...

Är det alltid jag som har rätt?

Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Matteusevangeliet 7:3 Vi människor har en förmåga att alltför ofta...

Gud använder de små och svaga

Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen...

I trygghet

”Sedan talade Jesus till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”...

Guds närvaro

Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där, bäddar...

Alltid lika verklig

Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och...

Frälsningen som gåva

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det." – Efesierbrevet 2:8 Sanningen i detta bibelord är det bästa...

Övergiven av Gud?

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Matt 27:46 Jag har länge tyckt att de här orden är lite märkliga. Övergav Gud verkligen Jesus?...

Han lyssnar!

"Be ständigt" - 1 Tessalonikerbrevet 5:17 Jag har ofta tänkt att under och bönesvar bara hände för längesedan, på Bibelns tid. Att de enda undren är...

Ledas av Gud

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Psaltaren 119:105 Ibland känner jag att det kan vara svårt att veta vad...

Idag skall du vara med mig i paradiset

Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara...

Gud har koll

  ”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från...

Guds kärlek

"Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall  jag också vara med dig....

Himmelen

”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går...

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek

"Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma,...

Döm inte!

Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som...

”Bli stilla och besinna att jag är Gud”

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11 Nyligen var jag på en Taizégudstjänst. Sånger med enkla...

Min understrykning

Första Johannesbrevet, 1:5-7; "Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att...

Frid

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte...

Frukta inte

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag...

Guds barn

Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 1...

Guds löfte

Jag har löften att infria till dig, Gud, jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina  fötter...

Redaktionen rekommenderar

En bortglömd bön

Hållbar identitet

Om inte jag, så vem?

Mest lästa artiklar