Hem Signerat

Signerat

Fokusera på Jesus

När jag fick frågan att skriva denna månads ”Signerat” tvekade jag inte, utan sade ja ganska omgående. Eftersom jag jobbar som journalist vanligtvis och...

Även skolmaten är nåd

  Nu är det sommar, och därmed finns det en extra anledning att skriva om nåd. I själva verket har vi alltid stark anledning att...

Det är kört

Några av mina vänner som inte funnit Jesus säger ständigt att de ”är körda” i Guds ögon. Det är knappast någon idé att ens...

Alla lika inför Gud

Har du någon gång fått frågan: ”Är du så där jättekristen?” eller ”Går du verkligen i kyrkan varje söndag?” eller ”Måste du be bordsbön...

En säker grund

Om jag ägde allt, men icke Jesus, vore livet värt att levas då? Kunde väl mitt hjärtas längtan stillas, blott av jordens ting som sist förgå? Om jag...

Redaktionen rekommenderar

Mest lästa artiklar