Namn: Birgitta Birgersdotter (Den Heliga Birgitta)

Född: 1303 på Finsta gård i Uppland

Känd som: Den enda svenskan som helgonförklarats i katolska kyrkan och som den som grundat Vadstena kloster.

Birgitta Birgersdotter föddes och växte upp i en välbärgad familj på en gård i Uppland. Hennes uppväxtmiljö präglades av barmhärtighet, rättfärdighet och ödmjukhet och det var värden som hon gjorde till sina och tog med sig under livet. Birgitta ville egentligen gå i kloster, men bara 13 år gammal giftes hon bort med 18-årige Ulf Gudmarsson.

Redan som barn var Birgitta en hängiven kristen och det berättas att hon fick flera syner och uppenbarelser från Gud. Även hennes man Ulf var en hängiven kristen och tillsammans gjorde de flera pilgrimsresor till berömda heliga platser. Efter en sådan resa till Santiago de Compostela i Spanien avled dock Ulf efter att ha insjuknat på resan hem. Birgitta fick med tiden allt fler uppenbarelser och en vision om att grunda ett kloster i Vadstena.

För att få grunda en ny klosterorden måste påven ge sitt godkännande, så därför reste Birgitta till Rom 1349. Påven bodde under dessa år dock inte i Rom utan i Avignon i Frankrike. Birgitta arbetade hårt för att övertala påven om att flytta tillbaka till Rom, men det dröjde ända till 1370 innan påven Urban V godkände ”Birgittinerorden”. Det skulle bli ett dubbelkloster för både munkar och nunnor med gemensam kyrka och skilda bostadshus.

Trots att hon nu fått godkännande till att starta sitt kloster så stannade hon kvar i Rom. 1972 startade hon det som skulle bli hennes sista pilgrimsfärd och det var den heliga staden, Jerusalem, som var målet. Kort efter sin hemkomst till Rom så avled Birgitta i sitt hem vid Piazza Farnese. Innan hon dog så bad hon sina barn att återvända till Sverige och färdigställa byggandet av hennes kloster i Vadstena. Klostret invigdes 1384 och sju år senare helgonförklarades Birgitta.

Klosterbyggnaderna finns kvar än i dag, men det bedrivs ingen klosterverksamhet i dem. Under 1600-talet försvann de sista nunnorna och sedan dess har bedrivits olika sorters verksamhet i lokalerna. I dag tillhör byggnaderna svenska kyrkan. Birgittinerorden har dock kommit tillbaka till Vadstena, men finns nu i byggnader bredvid det gamla klosterområdet och är ett kloster enbart för nunnor.