Den lille reformatorn

Namn: Carl Olof Rosenius

Född: 3 Februari 1816

Död: 24 Februari 1868

Känd som: Frontperson i väckelserörelsen på 1800-talet

Carl Olof, eller Calle som han kallades bland sina vänner, är en av Sveriges mest inflytelserika kristna genom tiderna. Han var redaktör för en av Sveriges tre största tidningar och en väckelsepredikant som bland annat genom själavård fick enorm betydelse för den evangeliska väckelsen på 1800-talet.

Carl Olof föddes i Västerbotten i en familj där hans far, Anders, var en känd läsarpräst och tillhörde en rörelse som använde Luthers texter mycket. Detta påverkade hans andliga utveckling mycket. Det berättas om hans studietid vid lärdomsskolan i Umeå att han ledde motsvarande kristen skolgrupp och kallades för ”den lille reformatorn” och ”den andre Luther”.

”Kom som du är!”

Kanske var det då inte så märkligt att han vid 20 års ålder började på en prästutbildning. Det gick dock inte bra och på grund av dålig ekonomi och hälsoproblem, och efter drygt ett år hoppade han av och började jobba som informator utanför Stockholm. Men motgångarna fortsatte och han kände sig ensam och övergiven och kom in i en själskris där han tvivlade på Gud och på Bibeln. I denna situation mötte han George Scott, en engelsk metodistpredikant, och genom samtal med honom kunde han släppa många av de tvivel han hade. Rosenius började härefter hjälpa Scott, som med Betlehemskyrkan som bas drev ett stort diakonalt arbete i Stockholm. Det blev starten för Rosenius arbete i Stockholm som varade till hans död.

Efter att George Scott blev tvungen att lämna Stockholm 1842 tog Rosenius mer över arbetet och predikade även mer själv. Det sägs om honom att ”han talade till folket. Hans stämma var bred, hans dialekt norrländsk”. August Strindberg tyckte att han ”såg ut som friden och strålade av himmelsk glädje” när han predikade.

Carl Olof kämpade hårt för att man skulle få ha kristna möten även utanför kyrkan. Detta ledde till väldigt mycket motstånd – men den stora väckelsen hade redan börjat. Allra mest fick Rosenius betyda genom sin tidning Pietisten. Som mest hade den 10 000 prenumeranter, vilket på denna tiden gjorde den till en av de tre största tidningarna i Sverige. Med Pietisten nådde Rosenius ut med sin själavårdande och Jesuscentrerade undervisning till många hem i Sverige och fick betyda enormt mycket i det som ofta kallas “den rosenianska väckelsen.”