Namn: Dietrich Bonhoeffer
Född: 4 februari 1906 i Breslau (Tyskland)
Död: 9 april 1945
Yrke: Teolog och luthersk präst

En man som genom sin trofasthet, sitt stora mod och kärleksfulla hjärta fått betyda mycket för den kristna kyrkan, både under sitt liv och efter sin död, är Dietrich Bonhoeffer. Han är känd som en duktig teolog som doktorerade redan vid 21 års ålder, men också som en av de aktiva motståndarna till nazismen under andra världskriget. Trots att han blev erbjuden att fly för sitt liv till USA kunde han inte vara borta från sitt land, sitt folk och sin kyrka. Han ville stå upp för det rätta och sanna om det så skulle kosta honom livet, och det gjorde det till sist. Som motståndare till regimen kastades han i fängelse och avrättades.

”En man som levde nära Gud och lät tron på honom genomsyra allt”

Bonhoeffer var en man som levde nära Gud och lät tron på honom genomsyra allt han tog sig för. Han författade flera böcker som blivit lästa och älskade i många olika länder och kyrkotraditioner. En an de mest kända är Efterföljelse. Den handlar om vad lärjungaskap innebär, och vilka radikala konsekvenser det får i livet om tron får genomsyra allt. En bok att läsa, meditera över och inspireras av i livet med Jesus.

Bonhoeffers bön i fängelset:

”Gud, låt mina tankar samlas i dig. Hos dig finns ljus, du glömmer oss inte. Hos dig finns hjälp, hos dig finns tålamod. Jag förstår inte dina vägar, men du känner min väg.”