Namn: John Harper
Född: 29 maj 1872 i Houston, Skottland
Död: 15 april 1912
Känd som: Titanics sista hjälte

John Harper föddes i maj 1872 i byn Houston i Skottland. Han växte upp i ett kristet hem och gick aktivt i kyrkan. Fjorton år gammal gav han sitt liv helt och fullt till Jesus. Han började dessutom arbeta på ett pappersbruk.

År 1890, strax efter Johns artonårsdag, var han ensam hemma. Då fick han en syn. Gud visade honom att både ”goda” och ”onda” människor är totalt förlorade utan Jesus, och att endast Jesu död på korset kan rädda dem. John blev alldeles överväldigad av Guds enorma kärlek, och han fick en längtan att dela med sig av Guds kärlek till de som inte trodde. Efter arbetsdagarna på pappersbruket ställde han sig därför i gatuhörnen och predikade. Så småningom blev han pastor i en kyrka som genast började växa. Efter tretton år i den lilla kyrkan flyttade han till London och arbetade som pastor där.

32 år gammal gifte John sig med Annie Bell. Deras glädje blev dock kortvarig; Annie dog två år senare kort efter att hon hade fött dottern Nana.

John Harper fortsatte att predika i kyrkan i London, och mängder med människor kom till tro. Vintern 1911-1912 blev han inbjuden till Chicago för att predika där. Också där blev många människor frälsta när de hörde den skotske pastorn predika, och ett återbesök bokades in. Den tionde april 1912 steg John Harper och sex år gamla Nana på Titanic i London.

”Tro på Herren Jesus Kristus, och du ska bli räddad.”

När Titanic hade kolliderat med isberget och John förstod att skeppet skulle sjunka såg han till att dottern sattes i en livbåt. Han sa “adjö” till henne, fullt medveten om att han inte skulle gå återse henne på jorden igen. Därefter gav han sin flytväst till en annan man. Hellre dö själv, i tron på Jesus, än att låta människor som inte kände Jesus dö och vara förlorade för evigt, resonerade John.

Medan skeppet sjönk sprang John Harper runt och berättade om Jesus för så många han kunde, innan det var för sent. När Titanic hade sjunkit fortsatte han. Titanics sista hjälte ägnade sin sista tid i livet åt att simma runt bland sina panikslagna medpassagerare och berätta om Jesu stora kärlek, innan han dog i det kalla vattnet.