Namn: John Wesley
Född: 17 juni 1703 i Epworth, England
Död: 2 mars 1791 i London, England
Känd som: Grundare av den kristna inriktningen ”metodismen”.

John Wesley föddes i en prästfamilj i mellersta England som barn nummer femton. Wesley skulle även själv gå prästvägen och efter studier i Oxford prästvigdes han 1728. Efter två är som lärling hemma hos sin far i Epworth återvände han till Oxford och blev lärare på universitetet där. Det var under den här tiden som hans bror Charles bildade ”the Holy Club”, som skulle bli början till det vi i dag kallar för ”metodismen”. I klubben studerade John, Charles och några vänner till dem, Bibeln och försökte att helhjärtat leva ut Guds lagar och föreskrifter. Detta, trodde de, skulle leda till frid i hjärtat och deras frälsning. På grund av deras systematiskt strukturerade andliga liv fick de som öknamn just ”metodisterna”. Men trots Johns hårda ansträngningar och ivriga predikande så upplevde han sig inte tillfredsställd och han fann inte den frid som han hade väntat sig. Och detta bekymrade honom.

1735 blev Wesley kallad till missionär i Amerika där han skulle missionera bland nybyggare och indianer. På skeppet dit mötte han ett gäng tyska missionärer och han föll direkt för den inre kraft och frid de såg ut att ha. Detta möte skulle influera Wesley starkt under resten av hans liv.

Tiden i USA blev dock motig för Wesley och problemen hopade sig för honom. Med ett stukat självförtroende återvände han några år senare till England. Han sökte då upp de tyska missionärerna, som nu befann sig i London och förberedde sig för en ny resa till Amerika. Under en av deras samlingar kände han ”en konstig varm känsla” i sitt hjärta och äntligen hade han funnit den frid han så länge sökt efter. Han hade fått uppleva frälsningen genom tron. Han behövde inte längre följa alla Guds bud som en förutsättning för att bli frälst, utan som en konsekvens av att han var det.

Det får även vi komma ihåg – vi blir frälsta endast genom vår tro på Jesus Kristus, men som gensvar på Guds gåva till oss så vill han ha ett helhjärtat liv för honom av oss. Inte för att förtjäna frälsningen, utan som ett svar på den.

Isak Engström, Kristianstad

Citat: ”Arbeta så mycket du kan. Tjäna så mycket du kan. Ge bort så mycket du kan.” / John Wesley