Namn: Lewi Pethrus

Född: 11 mars 1884

Död: 4 september 1974

Känd som: Pingströrelsens grundare i Sverige

Lewi Pethrus kan lugnt räknas till en av de personer som har påverkat svensk kristenhet idag mest, kanske utan att många vet om det. Han föddes vid Vänerns strand som näst yngsta barnet till en fabriksarbetande baptistfamilj. Han blev den första i den socknen som inte döptes som barn.

Vid 16 års ålder tog han fabrikstjänst i Norge och gick med i baptistföreningen där. Efter en uppmaning började han där att predika. 20 år gammal flyttade han hem till Sverige och var ett år predikant i Bengtsfors innan han började på Salems bibelskola. Samtidigt med flytten tillbaka bytte han efternamn till Pethrus från Johansson. Han fullföljde dock inte de studierna utan sökte kontakt med metodistpredikanten Thomas Barratt i Oslo där han lärde känna den karismatiska rörelsen.

”Det som gått som en röd tråd genom hela min verksamhet är uppsökandet av de utslagna och de av samhället dömda, de verkligt förlorade”

Så småningom kom han 1911 att bli pastor för den sjunde baptistföreningen i Stockholm, Filadelfia. På grund av att församlingen hade en karismatisk framtoning blev det spänningar med baptistledningen i Sverige vilket ledde till uteslutning 1913. Bara veckor tidigare gifte han sig med Lydia. Hon var en klippa för honom och utan henne hade Lewi inte kommit långt med sina planer enligt en av parets barn. Från den här tidpunkten jobbade Lewi starkt för pingströrelsen och som den handlingens man som han var kom sångboken Segertoner ut 1914 och en bibelskola som församlingen drev grundades 1915. Mitt under kristiderna byggde församlingen en lokal som rymde 3000 personer vilken stod klar 1930.

Efter en kortare tid i Chicago kom han tillbaka med stor initiativkraft och grundade både en folkhögskola på Ekerö utanför Stockholm och tidningen Dagen som han 1945 blev chefredaktör för. Han var även mycket socialt engagerad, både med matutdelning under 30-talets ekonomiska depression, barnhem och genom grundandet 1959 av stiftelsen för filantropisk verksamhet, allmänt kallad LP-stiftelsen. Denna jobbar främst med att bistå människor med alkohol- och narkotika-problem. Även politiskt var Lewi aktiv och var en av initiativtagarna till grundandet av Kristen Demokratisk Samling, senare omdöpt till KD.